425 miljoen euro extra voor verduurzaming in kwetsbare dorpen en wijken via gemeenten

Het kabinet heeft aangekondigd 425 miljoen euro te willen inzetten om de collectieve aanpak van kwetsbare dorpen en wijken te versterken. Hiervan wil het kabinet 400 miljoen euro extra vrij maken voor het isoleren van woningen en het verlagen van de energierekening bij woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren in kwetsbare dorpen en wijken. Dat werd dinsdag bekendgemaakt op Prinsjesdag. Daarnaast is 25 miljoen euro bedoeld voor het aansluiten van kwetsbare wijken en dorpen op warmtenetten.

Voor het isoleren van woningen bereidt het ministerie van BKZ een wijzigingsregeling van de SpUk lokale aanpak isolatie voor. Deze regeling is bedoeld voor gemeenten om kwetsbare huishoudens en Verenigingen van Eigenaren te ondersteunen bij het isoleren en het verlagen van de energierekening. Met de wijziging komt dit jaar al 119 miljoen euro extra beschikbaar.

Meer geld voor kwetsbare woningeigenaren

Voor kwetsbare woningeigenaren konden gemeenten al 1.460 euro per woning aanvragen. De extra bedragen variëren tussen de 330 euro tot 1.050 euro per woning. Hiermee is er in totaal bijna 1.800 euro tot ruim 2.500 euro gemiddeld per woning in te zetten voor isolatie. 

Gemeenten met relatief veel kwetsbare woningeigenaren en complexe problematiek krijgen de beschikking over de meeste extra middelen per woning. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 20 stedelijke gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de gemeenten in de grensregio’s. Op hoeveel extra geld gemeenten precies kunnen rekenen, staat vermeld in de wijzigingsregeling van de SpUk lokale aanpak isolatie die ter consultatie is gepubliceerd.​