Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Inwoners hebben hier te maken met een stapeling van problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt deze problematiek aangepakt.

Samen met bewoners, lokale maatschappelijke partners en gemeenten wordt heel gericht gekeken wat een gebied nodig heeft. Vanuit het programma wordt gezorgd voor een samenhangende aanpak met een solide juridische basis.

Actielijnen

Het programma zet in op de volgende lijnen.