Programma Leefbaarheid en Veiligheid

In sommige regio’s en wijken is het lastig om fijn te wonen en een goed bestaan op te bouwen. De problemen op het gebied van onderwijs, armoede, wonen en veiligheid stapelen zich op. Kortom, de leefbaarheid staat onder druk. Door weer te starten vanuit de wijk kan het tij gekeerd worden. Dat gebeurt samen met bewoners, lokale maatschappelijke partners en de overheid.

Actielijnen

Het doel van het nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid is om de leefsituatie en het perspectief van bewoners van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15-20 jaar tijd te verbeteren. Dat gebeurt in dit programma via drie actielijnen.