Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen lanceert nieuwe website

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen maakt zich sterk voor aanpak van het integrale vraagstuk van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt het Aanjaagteam publieke en private partners bij het maken van gezamenlijke afspraken over ouderenhuisvesting. Ze zijn nu te bereiken via een eigen website

Het Aanjaagteam daagt provincies, gemeenten, zorgkantoren, zorginstellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en ouderen zelf uit om samen tot passende woonzorgoplossingen te komen. Dat doen zij met een landelijk netwerk van betrokken en deskundige ambassadeurs en adviseurs, opgebouwd vanuit de voormalige Taskforce Wonen en Zorg. 

Stimuleren en inspireren 

Het Aanjaagteam stimuleert partners om die afspraken vervolgens te vertalen naar concrete uitvoering en deelt kennis en goede voorbeelden. Daarnaast deelt het team kennis en goede voorbeelden, inspireert, stimuleert, activeert en denkt mee over de aanpak van knelpunten. Dit doet het aanjaagteam onder aansturing van bestuurlijk aanjager Hans Adriani, samen met de leden van het Aanjaagteam, haar netwerk van ambassadeurs en betrokken adviseurs. 

Op de website van het aanjaagteam staat meer informatie over het team en wat het kan betekenen.