28.500 nieuwe woningen met de woondeals Groningen

Gemeenten, provincie en het Rijk werken nauw samen met de woningcorporaties en marktpartijen om de bouw van 28.500 woningen in provincie Groningen tot en met 2030 te realiseren. Minister Hugo de Jonge ondertekende met de gemeenten en provincies twee regionale woondeals voor Eemsdelta en Oost-Groningen en een interprovinciale woondeal voor Groningen-Assen. In de woondeals staan afspraken over het aantal woningen, bouwlocaties en randvoorwaarden. De Groningse corporaties hebben een steunverklaring op de woondeals afgegeven.

Minister Hugo de Jonge: “Goed dat ook in de provincie Groningen vandaag een woondeal is gesloten. Met de gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen gaan we duizenden woningen bouwen in de steden én dorpen van Groningen. Een mooi voorbeeld voor de andere provincies die nog gaan volgen. In heel Nederland gaan we 900.000 woningen erbij bouwen tot en met 2030.”

In Eemsdelta komen 3.293 woningen, in Oost-Groningen 3.846 woningen en in Groningen-Assen 21.370 woningen. Voor de laatste regio werken provincies Drenthe en Groningen samen met de Groninger en Noord-Drentse gemeenten. 

Meer woningen en tempo omhoog

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda wil minister De Jonge het landelijk woningtekort oplossen en de regionale woondeals zijn hier een uitwerking van. In de woondeals zijn ook afspraken over gezamenlijke opgaven opgenomen, zoals de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van wijken. Met de inzet van betrokken partijen groeit het aantal woningen evenwichtig en met een hoger tempo. In december 2022 zijn al de woondeals van Overijssel en Drenthe getekend. 

Extra geld gereserveerd voor versnellen woningbouw

In de komende tijd worden de plannen uitgewerkt met locaties en doelgroepen waarvoor gebouwd wordt. Gemeenten, provincies en het Rijk trekken hierbij gezamenlijk op om waar mogelijk de bouwplannen te versnellen door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen. Voor het inhuren van extra ambtelijke capaciteit heeft de provincie Groningen samen met het Rijk ruim € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld.