76 gemeenten ontvangen bijdrage RHA van BZK/VRO voor vergroten woningaanbod aandachtsgroepen

76 gemeenten ontvangen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om extra woningen voor aandachtsgroepen te realiseren. Zij doen dit met een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2022. In 2023 gaat de regeling voor de derde keer open.

Onder aandachtsgroepen vallen mensen in een kwetsbare positie die soms begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Deze mensen hebben vaak minder kans op het vinden van een passend thuis. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen of remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn.

Met de Regeling huisvesting aandachtsgroepen stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties budget beschikbaar om het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen versneld te realiseren. In 2022 was voor de RHA in totaal € 52.135.000 beschikbaar.

RHA 2022

De RHA 2022 was open voor aanvragen van maandag 19 september 2022 tot en met maandag 28 november 2022. In totaal hebben 76 gemeenten voor 107 projecten een uitkering ontvangen voor de realisatie van 2959 permanente woonruimten en 4766 flexwoningen.

  • 1148 woonruimten en voor arbeidsmigranten
  • 542 woonruimten voor dak- en thuisloze mensen
  • 1402 woonruimten voor statushouders
  • 2980 woonruimten voor uitwonende studenten
  • 111 woonruimten voor woonwagenbewoners
  • 983 woonruimten voor mensen met een sociale en/of medische urgentie
  • 559 Woonruimten voor mensen die uitstromen uit een intramurale situatie.

Gemeenten verspreid door het hele land hebben in totaal € 52.135.000 ontvangen in deze tranche.

RHA 2023

De derde openstelling van de RHA is voorzien voor het tweede kwartaal van 2023. Meer over de derde openstelling van de RHA is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 bekend. Houd deze webpagina in de gaten.

Meer weten?

Lees meer over de huisvesting van aandachtsgroepen in het Programma Een thuis voor iedereen.