Amvest: “Beleggers hebben een belangrijk vliegwieleffect voor de woningmarkt”

Beleggers zijn een zowel belangrijk als beladen onderdeel van de woningmarkt. Vaak wordt aangenomen dat zij te maken hebben met prijs- en huurstijgingen en excessen in de woonsector. Maar beleggers dragen ook bij aan het vergroten van het aanbod van bijvoorbeeld huurwoningen. In een vierluik kijken wij met institutionele beleggers naar hun rol en imago als belegger en belichten wij hoe zij hun bijdrage kunnen leveren aan een gezonde woningmarkt. Vandaag: Wim Wensing van Amvest over het huidige investeringsklimaat en het opzetten van communities.

Amvest is ruim twintig jaar geleden ontstaan na een fusie van de vastgoedafdelingen van Aegon en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Uit die fusie ontstonden twee bedrijven: één voor de commerciële vastgoedmarkt en één voor de woningmarkt, Amvest. Inmiddels belegt Amvest voor veel Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Chief investment Officer Wim Wensing licht toe: “Dat zijn allemaal partijen die niet namens henzelf, maar namens hun achterban beleggen. Voor mensen die op een pensioen rekenen of sparen voor een levensverzekering. Dat schept financiële verplichtingen voor de toekomst en die verplichtingen groeien mee met de inflatie. Beleggen in woningen is dan een zekere optie, want de huurprijs die wij voor onze woningen vragen stijgt vaak ook mee met de inflatie.”

Vanaf de beginjaren is Amvest actief zowel als ontwikkelaar als belegger van huurwoningen. Wensing: “Dat heeft te maken met de filosofie van onze aandeelhouders. We denken dat we kunnen zorgen voor een goede eigen woningvoorraad door deze woningen zelf te ontwikkelen. Hierdoor blijven we bewust van de woonkwaliteit en het feit dat bij elke ontwikkeling een langetermijnvisie moet zitten.” Daarbij is de focus steeds meer komen te liggen op gebiedsontwikkeling en worden grote projecten gerealiseerd en in belegging genomen.

Holland Park Diemen

“Als ontwikkelaar hebben we op grote schaal impact”, vervolgt Wensing. “En we hebben ook invloed op de leefbaarheid van de omgeving. Om de kwaliteit daarvan te verbeteren zetten we sterk in op communities of gemeenschappen. Dat doen we door bewoners met elkaar in verbinding te brengen, digitaal en gewoon op locatie. Zo zorgen we voor gezamenlijke ruimtes waar mensen elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Een communitymanager organiseert en faciliteert dit allemaal.” Amvest gaat de opbouw van een community ook faciliteren in Holland Park in Diemen, een groot nieuw bouwproject waar Amvest al 352 huurwoningen heeft en nog eens 296 huurwoningen in de vrije sector ontwikkelt. Wensing: “Dat gebied heeft een minder goed imago en de buurt heeft te maken met criminaliteit. De wethouder wijdt dat voor een deel aan anonimiteit; mensen kennen elkaar niet. Hij is daarom erg enthousiast over onze communityplannen. Hiermee investeren we in de toekomst en laten we zien dat we ons in bredere zin verantwoordelijk voelen voor dit gebied.”

Negatief imago van beleggers

Het negatieve imago dat beleggers op de woningmarkt hebben, spijt Wensing: “We vinden dit jammer, omdat het afleidt van de echte problemen. Ik wil niet zeggen dat er geen excessen zijn op de huurmarkt: die zijn er zeker en ze moeten ook aangepakt worden.  Toch krijgen deze onevenredig veel aandacht. Institutionele beleggers maken maar een klein deel van de woningvoorraad uit, maar zijn gezamenlijk wel goed voor ongeveer 10% van de nieuwbouw. Die groep beleggers investeert vooral in het bouwen van nieuwbouwwoningen en biedt die in het middensegment aan. Er is echt een verschil tussen een institutioneel belegger en de “huisjesmelker” die in het nieuws komt.”

“Ontwikkelaars kunnen alleen maar bouwen als er voorafgaand aan de bouw voldoende woningen zijn verkocht. Wanneer een institutionele belegger een deel van een ontwikkelproject ineens vooraf koopt kan een project dus veel sneller starten. Dit is de vliegwielfunctie van beleggers. Als wij die investeringen niet meer kunnen doen, dan vertraagt de hele productie.” aldus Wensing. “Het is daarom belangrijk in nieuwe wetgeving rekening te houden met gelijke behandeling van de verschillende segmenten binnen de huursector. Neem als voorbeeld de beperking van de toegestane huurstijging. “Onze huurstijgingen zijn beperkt, maar de hele sector draagt een slechte naam doordat sommige beleggers de huurprijzen flink verhogen. Als dat ingeperkt moet worden met wet- en regelgeving, dan staan wij daarachter.” Voor een ingreep als het maximaal verhogen van inflatie plus 1% voelt Wensing het meest: “Dat geeft ons de mogelijkheid om te blijven investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Als je daarin investeert, heeft de bewoner daar ook voordeel van.”

Duurzame investeringen

Bewoners blijken niet altijd direct overtuigd van het voordeel van zo’n investering in duurzaamheid. Wensing: “Een tijd geleden boden we onze huurders van eengezinswoningen aan om zonnepanelen op hun dak te leggen. Dit zou voor hen een huurverhoging van 15 euro per maand betekenen, maar ook een directe besparing op hun energierekening van 25 euro per maand. We hadden verwacht dat veel mensen zich zouden inschrijven, maar uiteindelijk bleek maar 1% geïnteresseerd. Op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt en op alle woningen acht zonnepanelen gelegd. Zonder huurverhoging, want ons hogere doel was om de woningen te verduurzamen.”

Verduurzaming wordt ook steeds belangrijker voor de pensioenfondsen en andere partijen namens wie Amvest belegt. “De strenge eisen die de fondsen hieraan stellen, gelden voor alle partijen waar zij mee samenwerken. Dus ook voor ons”, zegt Wensing. “Veel Nederlandse beleggers scoren goed, maar toch hebben we onze portefeuilles in kaart gebracht zodat we duidelijk hebben waar we de komende jaren in moeten investeren op het gebied van verdere verduurzaming van de woningbouw. Zo hebben we de afgelopen paar jaar via een verduurzamingsoperatie al ruim duizend woningen energiezuiniger en klimaatvriendelijker gemaakt.”

Vierluik

Dit verhaal is onderdeel van een vierluik. De andere verhalen zijn te bekijken via:

CBRE Investment Management, Syntrus Achmea en Vesteda