Syntrus Achmea: “Financieel en maatschappelijk rendement gaan bij ons hand in hand”

Beleggers zijn een zowel belangrijk als beladen onderdeel van de woningmarkt. In de beeldvorming worden zij vaak geassocieerd met explosieve huurstijgingen en excessen in de woonsector, terwijl beleggers ook zorgen voor duizenden nieuwe woningen per jaar. In een vierluik kijken wij met institutionele beleggers naar hun rol en imago als belegger en belichten wij hoe zij hun bijdrage leveren aan een gezonde woningmarkt. Vandaag is Annemarie Maarse van Syntrus Achmea aan het woord. 

Vergroot afbeelding Annemarie Maarse
Annemarie Maarse

Syntrus Achmea belegt namens zeventig pensioenfondsen, verzekeraars en goede doelen-organisaties in vastgoed en hypotheken, zowel in Nederland als in het buitenland. In totaal beheert Syntrus Achmea een portefeuille van bijna veertig miljard euro, waarvan acht miljard euro in Nederlandse woningen.  Annemarie Maarse is als director Wonen verantwoordelijk voor de exploitatie van deze, in totaal ongeveer 25.000, huurwoningen in Nederland.  

Positieve bijdrage aan de woningmarkt 

Volgens Maarse is de woningmarkt om verschillende redenen interessant voor Syntrus Achmea en institutionele beleggers in het algemeen: “Onze beleggers hanteren een langetermijnstrategie. Het vrij stabiele rendement van woningen is daarvoor erg aantrekkelijk. Dat rendement ligt al jaren op ongeveer 4%. Daarnaast bieden de beleggingen bescherming tegen inflatie: huurprijzen worden ieder jaar met ten minste inflatie geïndexeerd.” 

Er schuilt voor Syntrus Achmea een maatschappelijke doelstelling achter deze beleggingen: “Met onze beleggingen proberen we een positieve bijdrage te leveren aan de woningmarkt, door bijvoorbeeld veel woningen toe te voegen in het middensegment – waar zoveel vraag naar is – en heel actief bezig te zijn met het verduurzamen van bestaande woningen. Die maatschappelijke impact wordt voor met name pensioenfondsen steeds belangrijker.”  

Beleggen met betekenis 

Een project waar Maarse trots op is, is High Park in Arnhem. Een groot oud kantoorpand is volledig gestript en verbouwd tot duurzame woningen voor de vrije huursector en de koopmarkt. Maarse: “Omdat wij geen woningcorporatie zijn hoeven wij geen toelatingsbeleid te hanteren, maar we hebben er zelf voor gekozen om bij dit project voorrang te geven aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten. Zo konden we de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.” 

Maarse haalt ook het project De Buurt in Utrecht Overvecht aan: “Pensioenfondsen laten zich niet afschrikken om in wijken te investeren die nog een ontwikkeling doormaken. Overvecht is zo’n wijk. Wij hebben hier ruim tweehonderd woningen toegevoegd: voor mensen met een middeninkomen, voor ouderen en voor mensen met dementie. Inclusief ruimtes waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dat zijn projecten waar wij ons goed bij voelen. Ze passen bij de missie van Syntrus Achmea: beleggen met betekenis. Daarbij gaan financieel en maatschappelijke rendement hand in hand. Niet alleen de rekensom moet voldoen; we zetten ons ook actief in voor wijkontwikkeling, leefbaarheid, huurderstevredenheid, community building en het tegengaan van eenzaamheid.” 

Vergroot afbeelding Highpark in Arnhem
Highpark in Arnhem

Technische eisen en gezondheidseisen 

“We hebben die missie recent ook vertaald naar een programma van eisen over geluk en gezondheid”, zegt Maarse. “Daarin kijken we niet alleen naar waar een gebouw technisch gezien aan moet voldoen, maar ook naar hoe een gebouw qua ontwerp en materiaalgebruik kan bijdragen aan de gezondheid en het geluksgevoel van mensen die erin wonen. Dat gaat bijvoorbeeld over kleurgebruik en ventilatie, maar ook over het aanbieden van activiteiten zodat mensen een community kunnen vormen.” 

Ook sorteert Syntrus Achmea voor op de woonzorgopgave waar we volgens Maarse voor staan: “Het aantal ouderen neemt de komende jaren flink toe. Dat vraagt om veel meer woningen voor deze doelgroep. Daarnaast is de manier waarop we nu zorg leveren, niet houdbaar voor de toekomst. Daarom hebben wij samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een visie opgesteld hoe mensen langer gezond thuis kunnen wonen. We denken bijvoorbeeld aan moderne hofjes, waarbij mensen samen zelfstandig kunnen wonen. Van wonen in de zorg willen we naar zorg in de woning.” 

Hardnekkig negatief imago 

De positieve maatschappelijke impact die Syntrus Achmea probeert te hebben met deze projecten en initiatieven, strookt niet met het negatieve imago dat sommige woningmarktbeleggers hebben. Dat onderkent ook Maarse: “Dat imago is hardnekkig. Het blijkt lastig om mensen duidelijk te maken dat er een verschil is tussen huisjesmelkers en institutionele beleggers. Wij kopen geen bestaande, losse woningen op om ze vervolgens voor een veel hogere prijs te verhuren. Wij zorgen voor nieuwe, duurzame woningen in het middensegment. De vrije sector als geheel mag een klein onderdeel zijn van de woningmarkt; in de nieuwbouw spelen institutionele beleggers een belangrijke rol. Eén op de tien nieuwe woningen in Nederland wordt gerealiseerd door pensioenfondsen en verzekeraars. Dat zijn zeven- tot achtduizend woningen per jaar. 

Het probleem op de woningmarkt moet volgens Maarse als een systeemprobleem aangepakt worden, in plaats van alleen op de excessen te focussen. “Er is een groot tekort aan woningen, dat de komende jaren alleen maar groter wordt. Daar zijn alle partijen het over eens. Laten we er met zijn allen nu voor zorgen dat dit tekort kleiner wordt door meer woningen toe te voegen en de doorstroming op gang te brengen. Meer passende huisvesting voor ouderen betekent ook dat er meer eengezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen. Die op hun beurt een woning achterlaten voor starters.”  

De klanten voor wie Syntrus Achmea werkt, kunnen en willen bijdragen aan deze oplossing als de overheid kan meehelpen aan een stabiel investeringsklimaat. “Discussies over het weren van beleggers of het fors inkrimpen van de vrije sector zijn a-productief. Ze kunnen institutionele beleggers ook afkerig maken van het investeren in Nederlandse woningen. Het moet gaan over meer woningen, die betaalbaar en duurzaam zijn. We hebben nog kapitaal genoeg om te helpen bij het oplossen van het woningtekort en te zorgen voor een gezonde vrije huursector. Daar blijven we graag over in gesprek, ook met het nieuwe kabinet.” 

Vierluik

Vierluik
Dit verhaal is onderdeel van een vierluik. De andere verhalen zijn te bekijken via:

Vesteda, CBRE Investment Management en Amvest