Maximering meetellen WOZ-waarde in huurprijsbepaling

Het gebruik van de WOZ-waarde in de bepaling van de maximale huurprijs kan bij een woning leiden tot een onbedoeld effect. Dit is vooral zichtbaar in gebieden met een groot woningtekort. De maximale huren van die woningen stijgen daar zo sterk, dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Woningen in die gebieden worden voor grote groepen onbereikbaar. Het aandeel van de WOZ-waarde in de bepaling van de maximale huurprijs van woningen wordt daarom gemaximeerd.

Uitvoering

Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde gebruikt als onderdeel van het puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel (WWS) waarmee de maximale huur van een woning wordt bepaald. Het aandeel van de WOZ-waarde in het puntentotaal van een woning wordt gemaximeerd op 33%.

De maatregel geldt indien een groter aandeel van de WOZ-waarde in de huurprijs zou leiden tot de mogelijkheid van liberalisatie (bij nieuwe verhuring). Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd bij woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie (bij nieuw verhuring). De maatregel geldt daarom niet voor woningen met minder dan 142 punten.

Wanneer geen maximering WOZ-waarde

Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd in de volgende situaties:

  • Bij woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie (bij nieuw verhuring). De maatregel geldt daarom niet voor woningen met minder dan 142 punten.
  • Ook geldt de maatregel niet voor twee soorten woningen waarbij het WWS specifiek liberalisatie  mogelijk maakt:
  1. Nieuwere woningen bedoeld voor geliberaliseerd segment:
    • Dit betreft woningen met bouwjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019
    • Met een WWS-waarde van 110 punten zonder de punten voor WOZ-waarde.
  2. Kleine nieuwbouwwoningen in de COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht. Nieuwbouw wil zeggen woningen met het bouwjaar 2018, 2019, 2020, 2021 of 2022. Klein wil zeggen kleiner dan 40m2.

Huidige status

De Tweede Kamer heeft de maatregel besproken op 29 september 2021: Daarna heeft het kabinet de Raad van State verzocht te adviseren over de maatregel. De maatregel gaat in per 1 mei 2022.

Disclaimer: De ingangsdatum van deze maatregel is voor sommige betrokkenen niet ideaal, omdat verhuurders in deze periode de jaarlijkse huuraanpassing voorbereiden en voorstellen aan huurdersorganisaties en huurders. De invoering per mei betekent dat sommige verhuurders dit proces anders moeten laten verlopen. Dat is natuurlijk niet fijn en kan extra werk opleveren. Wel helpen we zo samen sneller huurders die anders een te hoge huur moeten betalen. Door deze maatregel blijven ongeveer 23.000 woningen behouden als sociale huurwoningen en komen ongeveer 15.000 huurwoningen vanuit de vrije sector terug naar de sociale huur. Lees op deze pagina meer over de wetgeving rondom passende huur.