Rekenvoorbeelden

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. Om huurwoningen in gebieden met een groot woningtekort betaalbaar te houden, wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de bepaling van de huurprijs. Op deze pagina staan verschillende rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1

Huurwoning van 142 punten of meer. Het aandeel WOZ-punten is groter dan 33%. Door de toepassing van de cap op de WOZ is de huurprijs niet meer te liberaliseren omdat het WOZ-puntenaantal lager wordt:

Huidige regeling Aanpassing tot maximaal 33% WOZ-punten, leidt tot wijziging
Punten Percentage Punten Percentage
Gewone punten 80 50% 80 67%
WOZ-punten 80 50% 39,4 33%
Totaal 160 100% 119,4 100%

Voorbeeld 2

Huurwoning van 142 punten of meer. Het aandeel WOZ-punten is niet groter dan 33%. De toepassing van de cap op de WOZ heeft geen effect omdat het aandeel al kleiner is dan 33%. De huurprijs kan nog steeds worden geliberaliseerd:

Huidige regeling Aanpassing tot maximaal 33% WOZ-punten, leidt niet tot wijziging
Punten Percentage Punten Percentage
Gewone punten 100 69% 100 69%
WOZ-punten 45 31% 45 31%
Totaal 145 100% 145 100%

Voorbeeld 3

Huurwoning van 80 punten. De cap op de WOZ geldt niet voor deze woning op basis van het puntenaantal. Het percentage WOZ-punten in de huurprijs mag dus hoger zijn dan 33%. De woning is op basis van de huurprijs niet te liberaliseren, dat blijft onveranderd:

Huidige regeling Geen aanpassing tot maximaal 33% WOZ-punten
Punten Percentage Punten Percentage
Gewone punten 40 50% 40 50%
WOZ-punten 40 50% 40 50%
Totaal 80 100% 80 100%