Betaalbare huren door beperking meetellen WOZ-waarde

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat beide Kamers definitief voorstellen om de WOZ-waarde voor maximaal 33% mee te laten tellen in de bepaling van de huurprijs. Dit is het resultaat na de internetconsultatie die afgerond is. De maatregel helpt bij het beschikbaar blijven van voldoende betaalbare huurwoningen en het behouden van voldoende woningen binnen de sociale huurvoorraad.

Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde gebruikt als onderdeel van het puntensysteem in het woningwaarderingsstelsel (WWS) waarmee de huur van een woning wordt bepaald. Zo wordt de huur goed onderbouwd vastgesteld.

Onder druk

In gebieden met een groot woningtekort is geeft het gebruik van de WOZ-waarde een onbedoeld effect. De huren stijgen daar door schaarste zo sterk, dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Woningen in die gebieden worden voor grote groepen onbereikbaar. Het gebruik van de WOZ-waarde wordt daarom gemaximeerd.

Liberalisatie

De maatregel geldt indien een groter aandeel van de WOZ-waarde in de huurprijs zou leiden tot de mogelijkheid van liberalisatie. Dit betreft woningen van 142 punten of meer. Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd bij woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie. Het voorstel wordt na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer naar de Raad van State gestuurd.

Bekijk hier het ontwerpbesluit voor deze maatregelen.