Middenhuur

Het aantal betaalbare woningen voor middeninkomens is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Met name in de stedelijke gebieden komen, in het middensegment, steeds minder huurwoningen beschikbaar, waardoor deze gebieden voor middeninkomens onbereikbaar dreigen te worden.

Veel maatschappelijk relevante beroepen worden ingevuld door mensen met een middeninkomen. Hun toegang tot de stedelijke gebieden staat sterk onder druk, terwijl er juist in de steden een groot tekort is aan bijvoorbeeld, leraren, verpleegkundigen, en politieagenten. Om het middenhuursegment weer betaalbaar en bereikbaar te maken voor mensen met een middeninkomen gaat het kabinet het middensegment reguleren. Dit wordt gedaan door het woningwaarderingsstelsel door te trekken tot 187 punten. Aanvullend hierop zal het woningwaarderingsstelsel actief worden gehandhaafd. Het voornemen is dat deze aanpassingen vanaf 1 januari 2024 ingaat. Door deze twee aanpassingen gaat op termijn de huur van ruim 300.000 woningen gemiddeld met 190 euro omlaag.

Pijlers middenhuurregulering

Elementen van de middenhuurregulering

Effect regulering op gemiddelde huurprijs voorbeeldhuishoudens

Voor een aantal voorbeeldhuishoudens is in kaart gebracht wat de middenhuurregulering voor effect heeft op de gemiddelde huurprijs en de huurquote.

Voorbeeldhuishoudens

 Huishoudenstype

Huurprijs

Netto huurquote

voor

na

voor

na

Laag middeninkomen, jonger dan 35 jaar, eenpersoonshuishouden

€ 1.018

€ 856

40%

34%

Laag middeninkomen, jonger dan 35 jaar, paar zonder kinderen

€ 1.016

€ 873

33%

28%

Hoog middeninkomen, jonger dan 35 jaar, eenpersoonshuishouden

€ 1.079

€ 862

38%

30%

Hoog middeninkomen, jonger dan 35 jaar, paar zonder kinderen

€    993

€ 866

24%

21%

Dwingend maken van het WWS

In het huidige stelsel is de maximale huurprijs afdwingbaar. Dat betekent dat huurders naar de Huurcommissie of rechter moeten stappen om een lagere huurprijs te krijgen. We zien echter dat huurders niet altijd hun recht halen. Daarom wordt het stelsel een dwingend, waarbij verhuurders verplicht worden de maximale huurprijzen te respecteren. Hierop zal actief worden gehandhaafd door een derde partij. Dit moet huurders beter beschermen. Deze maatregel gaat gelden voor zowel het huidig gereguleerde segment, als het toekomstig middensegment. Het dwingend maken van het WWS leidt op termijn door handhaving tot een huurverlaging bij circa 163.000 woningen met een gemiddeld bedrag van 145 euro per maand per woning.

Publicaties

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws