Huisvestingswet 2014

De Huisvestingswet 2014 moet zorgen voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte. De wet werkt als een gereedschapskist met instrumenten die de overheid kan inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijker kans krijgt op een betaalbare woning. 

Lokale maatregelen

Gemeenten maken op basis van de Huisvestingswet een eigen gemeentelijke huisvestingsverordening. Daarin staan de nieuwe lokale voorschriften. Deze kunnen bestaan uit:

  • Regels over de toewijzing van huurwoningen en de urgentievolgorde voor woningzoekenden (huisvestingsverordening).
  • Een vergunning invoeren om woningen te wijzigen: bijvoorbeeld het onttrekken of samenvoegen van woonruimte, het overgaan tot verhuur per kamer of het splitsen van woonruimte (huisvestingsverordening).
  • Maatregelen om toeristische verhuur te voorkomen of beperken.
  • De instelling van de opkoopbescherming om tegen te gaan dat woningen opgekocht worden.

Wijziging van de huisvestingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen bepaalde inkomensgroepen te helpen bij het vinden van een betaalbare woning. Ook moeten gemeenten de ruimte krijgen om beschikbaar te maken voor eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Daarom komt er per 1 januari 2024 een wijziging van de wet op de volgende punten: 

  • Huursector: voorrang vitale beroepen en mensen met binding aan de gemeente

Volgens de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten voor de 50% van de beschikbare huurwoningen bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen zoals leraren, verpleegkundigen en hulpverleners  aanmerken als cruciaal, zodat zij die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning.

  • Nieuwbouw

Kopers van een nieuwbouwwoning met een verkoopprijs tot €390.000 moeten in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning aanvragen. Bij nieuwbouw geldt verder dat, indien er meerdere gegadigden zijn voor de woning, gemeenten kopers met binding aan de gemeente en/of een vitaal beroep voorrang kunnen geven.

  • Bestaande koop: huisvestingsvergunning mogelijk bij aankoop tot €390.000

​​​​​​​Onderdeel van de gewijzigde wet was een voorstel om gemeenten ook de mogelijkheid te geven een de huisvestingsvergunning in te voeren voor bestaande koopwoningen tot €390.000. Dit zou ervoor zorgen dat meer bestaande koopwoningen bereikbaar zouden worden voor mensen met een middeninkomen. Hoewel deze maatregel vóór 2014 wel kon worden ingezet door gemeenten, heeft een Kamermeerderheid er voor gestemd deze mogelijkheid uit de wet te laten.