Reactie van minister Hugo de Jonge op vragen rond de wijziging volkshusivestingswet

De afgelopen jaren hebben we veel te weinig gebouwd en veel te duur gebouwd en het gevolg is een enorm tekort aan betaalbare woningen.

Mensen met een gewoon inkomen komen er bijna niet meer tussen. En dat is een groot probleem voor de steden omdat mensen met een middeninkomen een leraar, een agent en verpleegkundige

daar eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komt.

Maar ook voor de leefbaarheid van het platteland omdat starters eigenlijk gewoon geen plek meer hebben op het dorp.

En daarom wijzigen we de Huisvestingswet om te zorgen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om hun huurwoningen hun nieuwbouwwoningen en hun bestaande koopwoningen beschikbaar te maken voor groepen die er anders niet tussen zouden komen.

En over die nieuwe wet bestaat een aantal misverstanden:

Eén: dat je als verkoper niet meer zou mogen

vragen voor je woning wat je daarvoor zou kunnen krijgen.

Onzin, je mag vragen wat je wilt, je kunt krijgen wat je wilt daar verandert deze wet helemaal niets aan.

Twee: dat de gemeente zou bepalen aan wie jij je huis verkoopt.

Ook niet waar.

Wat wel klopt is dat als jij je huis verkoopt onder de 355.000 euro dat degene die daar gaat wonen

iemand met een middeninkomen moet zijn.

We zullen consequent de kant moeten kiezen van de woningzoekenden

Van mensen met een gewoon inkomen die op dit moment maar heel moeilijk

aan een huis kunnen komen.

Daar gaat deze wet over.