Meer mogelijkheden voor starters, mensen met een vitaal beroep en middeninkomens

Gemeenten krijgen meer opties om mensen te helpen bij het vinden van een betaalbare huur- of nieuwbouwwoning. Ook krijgen ze ruimte om woningen beschikbaar te maken voor mensen met een bepaald beroep - zoals leraren, verpleegkundigen, politieagenten - of met een binding aan de gemeente. De Tweede Kamer heeft op dinsdag 27 juni ingestemd met de wijziging van de Huisvestingswet 2014 die dit regelt.

Minister de Jonge: ‘Dat de gewijzigde Huisvestingswet is aangenomen door de Tweede Kamer is goed nieuws voor al die mensen met een gewone baan die zo hard op zoek zijn naar een betaalbaar huis. En het is goed nieuws voor gemeenten die deze mensen graag willen helpen bij het vinden van een betaalbaar nieuwbouwhuis of huurhuis, zodat de leefbaarheid in hun stad of dorp niet verder onder druk komt te staan’.

Met de gewijzigde Huisvestingswet kunnen gemeenten sturen in de lokale woningmarkt als er krapte is, zodat bepaalde mensen meer kans krijgen op een betaalbare woning. Uit de evaluatie van de wet bleek dat gemeenten hier dringend behoefte aan hadden. De leefbaarheid is door het woningtekort onder druk komen te staan. Daarom krijgen gemeenten met de herziening van de Huisvestingswet meer mogelijkheden voor regie.


Er worden twee mogelijkheden aan de Huisvestingswet 2014 toegevoegd:
 

  • Huursector: voorrang bepaalde beroepen en mensen met binding aan de gemeente
    Volgens de gewijzigde Huisvestingswet mogen gemeenten 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen aan mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding. Ze mogen zelf bepalen hoe ze die 50% over die drie groepen verdelen. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij deze mensen kunnen helpen bij het vinden van een woning.
     
  • Huisvestingsvergunning voor nieuwbouw
    Kopers van een nieuwbouwwoning met een verkoopprijs tot €355.000 moeten in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning aanvragen. Die krijgen ze alleen als hun inkomen past bij de verkoopprijs van de woning. Bij nieuwbouw geldt verder dat, wanneer er meerdere gegadigden zijn voor de woning, gemeenten kopers met binding aan de gemeente en/of een bepaald beroep voorrang kunnen geven.


Geen huisvestingsvergunning voor bestaande koopwoningen
Onderdeel van de gewijzigde wet was een voorstel om gemeenten ook de mogelijkheid te geven een de huisvestingsvergunning in te voeren voor bestaande koopwoningen tot €355.000. Dit zou ervoor zorgen dat meer bestaande koopwoningen bereikbar zouden worden voor mensen met een middeninkomen. Hoewel deze maatregel vóór 2014 wel kon worden ingezet door gemeenten, heeft een Kamermeerderheid er voor gestemd deze mogelijkheid uit de wet te laten.