Overheden slaan handen in elkaar voor 10.000 nieuwe woningen in Spoorzone Hoofddorp

Het Rijk, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland hebben een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp. Het gebied rond het station van Hoofddorp, waar nu vooral kantoren en bedrijven staan, verandert de komende jaren in een levendige plek waar mensen kunnen wonen, werken en elkaar ontmoeten. Als grootschalige NOVEX-woningbouwlocatie ontvangt Hoofddorp hiervoor een bijdrage uit het gebiedsbudget.

Waarnemend directeur-generaal Jan Willem Beaujean van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland en wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer zetten op woensdag 1 november hun handtekening onder de samenwerking.  

Versterking positie door integrale aanpak

Hoofddorp kampt met een groot tekort aan woningen en is aangewezen als één van de 17 grootschalige woningbouwgebieden binnen het programma NOVEX. In Spoorzone Hoofddorp  bouwt Haarlemmermeer tot 10.000 woningen en komt er ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen, waarvan het merendeel in de deelgebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. Op dit moment ligt er een concept Ontwikkelkader voor een integrale aanpak die de positie van Hoofddorp in de regio versterkt. Zo biedt de verlenging van de Noord/Zuidlijn nieuwe mogelijkheden en groeit Spoorzone Hoofddorp uit tot een levendig gebied om te wonen, werken en ontspannen.

Samenwerking met Rijksoverheid en provincie is essentieel

Directeur-generaal Beaujean: ”Deze overeenkomst is de opmaat naar een langdurige en intensieve samenwerking tussen gemeente, provincie en rijksoverheid. Wij zetten daarmee gezamenlijk de schouders onder een grootschalige, complexe en integrale gebiedsopgave rondom een grote infrastructurele ontwikkeling met een regionale impact. Voor BZK/VRO als nationaal regisseur van de woningmarkt is dat een van de nieuwe werkwijzen die we op meer plekken in het land in gaan zetten.”

Wethouder Nobel: “Ik ben zeer verheugd dat het Rijk en de provincie de kansen en het belang van deze ontwikkeling zien en daar ook hun verantwoordelijkheid in willen nemen. Spoorzone Hoofddorp is een omvangrijke en complexe opgave. Die kunnen we niet realiseren zonder intensieve samenwerking met het Rijk en de provincie. De samenwerking gaat over optimale regievoering, financiële slagkracht en evenredige verdeling van risico’s. Alleen zo kunnen we het gebied ontwikkelen en tot 10.000 woningen bouwen.”

Gedeputeerde Olthof: “Als provincie willen we gemeenten op verschillende manieren ondersteunen in het realiseren van de woningbouw die zo hard nodig is. Maar ook in alle voorzieningen die daarbij horen, zoals openbaar vervoer en plekken om te werken en te ontspannen. De samenwerking bij Spoorzone Hoofddorp is een goed voorbeeld van hoe we als overheden samen kunnen werken aan een ingewikkelde opgave, waar veel inwoners straks profijt van hebben.''

Samen woningen blijven bouwen

Spoorzone Hoofddorp draagt bij aan de versnellingsambities van het Rijk vanuit de NOVI (Nationale Omgevingsvisie), aanpak Bereikbare Steden  (een gezamenlijke aanpak van het Rijks- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid), het MRA-programma Bouwen & Wonen van de Metropoolregio Amsterdam en het Masterplan Wonen van de provincie Noord-Holland.

Lees meer over het project, het concept Ontwikkelkader en de plannen op de website van Spoorzone Hoofddorp.