Zwolle krijgt advies van Expertteam Woningbouw over Spoorzone

Net buiten het historisch hart van Zwolle ligt de Spoorzone. Het gebied bestaat vooral uit kantoren en fabriekshallen dat de gemeente wilt omvormen. Het moet een multifunctioneel (binnen)stedelijk onderdeel worden van het centrum. Maar hoe komt deze ontwikkeling op gang met een slechte grondpositie en weinig middelen? Het Expertteam Woningbouw geeft advies over een succesvolle rol en strategie voor de gemeente.

Bart Derksen is als extern adviseur namens de gemeente betrokken bij de transformatie van de Spoorzone. Derksen: "We hebben hier beperkt zeggenschap. De huidige opstallen zijn grotendeels in eigendom van derden. We staan een geleidelijke en meer vraaggestuurde ontwikkeling voor. En dat vraagt een nieuwe rol van ons. Hoe vullen we die rol het beste in? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor nodig? En hoe benaderen we de markt?"

Spoorgebied duidelijk neerzetten

"De gemeente Zwolle was al aardig op weg met een ontwikkelkader", zegt Derksen. "Maar we hadden een frisse blik nodig op onze rol en strategie van ervaren experts." De gemeente Zwolle schakelde het Expertteam Woningbouw in. Het team begon met 2 experts met een onderzoek van de situatie op basis van beleidsdocumenten en gesprekken met stakeholders. Het Expertteam stelde uiteindelijk een duidelijke positionering van het gebied voor.

Sterke focus op station en omgeving

De positionering zorgt ook voor een sterke focus in de gemeentelijke strategie. "We moeten ons richten op het station als belangrijk knooppunt en als verbinding met de stad. Dit is voorwaardelijk voor een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfgebied", volgens Derksen.

Overleg met stakeholders

De gemeente scherpt nu het eigen ontwikkelkader aan. "Vervolgens kunnen we vanuit het gezamenlijk belang voor het gebied gesprekken voeren met stakeholders. Het Expertteam stelde voor om hen zakelijk te benaderen en overleg verder te formaliseren", zegt Derksen. Een advies voor de gemeente Zwolle was ook om tot een gezamenlijk investeringspakket te komen met de markt. Hierbij borgen de partijen de publieke middelen. "Zo zien stakeholders dat het ons menens is."

Advies met impact

Derksen is blij met de tussenkomst van het Expertteam. "Het advies is heel goed gevallen. Bijzonder is de autoriteit van het Expertteam. Sommige dingen kunnen de Zwolse ambtenaren ook noemen. Maar het heeft veel meer impact als het door experts van buiten wordt gezegd."