Driejaarlijks Woon onderzoek

Het WoON is een groot, langlopend landelijk onderzoek dat elke drie jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van BZK wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft al decennia lang inzicht in de woonsituatie van huishoudens, tevredenheid, verhuiswensen en woonlasten. Het meest recente WoON-onderzoek brengt de periode 2018-2021 samenhangend in beeld.

Sprekers: Iris Binken (plv. afdelingshoofd strategisch en financieel beleid BZK), Berry Blije (directeur ABF-Research), Hans Ton (directeur Wonen BZK), Sylvia Kok - De Vries (plv. hoofddirecteur sociaal economische en ruimtelijke statistieken CBS).

IRIS BINKEN: Ik ben heel blij dat het nieuwe WoON er is. Want we gebruiken het WoON in verschillende fasen van beleidsontwikkeling.

BERRY BLIJE: Het Woononderzoek is een grootschalig onderzoek onder Nederlandse huishoudens. Dat resulteert in zo'n 60.000 respondenten. Die worden representatief gemaakt door de weging en door de bewerkingen van het CBS. En vervolgens kunnen wij die analyseren.

HANS TON: Het Woononderzoek hebben we echt nodig voor het stutten van ons beleid. Zonder de data, zonder het gemeenschappelijke beeld kunnen we eigenlijk niet goed beleid maken. 

BERRY BLIJE: Wat heel opvallend is is de groei van de private huursector. Dat kan je alleen goed met het WoON meten, omdat er verder geen registraties voor zijn. Je ziet in de afgelopen drie jaar dat het aantal private huurwoningen is toegenomen van zo'n 410.000 woningen naar 640.000 woningen. Dat is een toename van meer dan 50 procent.

HANS TON: Het WoON is heel belangrijk voor ons. Dat is iets waar je je beleid op wil enten en dat zijn we natuurlijk ook aan het doen. Het ministerie heeft zes programma's in de maak. Daarin wil we toch de problematiek die we zien in het WoON echt gaan aanpakken.

BERRY BLIJE: Een andere belangrijke uitkomst is de vraag naar koopwoningen onder actieve zoekers. Die is historisch hoog, kun je zeggen. 61 procent van de actief zoekenden is op zoek naar een koopwoning. En dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Toch zeker de gunstige economische situatie. De lage hypotheekrente. En tegelijk ook het gevoel van niet de boot willen missen. De prijzen stijgen maar door. Je wil ergens op die trein stappen, zeker als huurder en starter. Dus dat zie je ook terug in die koopvraag.

SYLVIA KOK - DE VRIES: Voor de toekomst is het belangrijk dat wij heel veel informatie bij elkaar samenvoegen over woningen, wie er wonen, wat de woonlasten zijn. Al die informatie bij elkaar combineren we tot één grote Woonbase. In die Woonbase kun je veel recentere informatie dan nu driejaarlijks, WoON is driejaarlijks. Tegelijkertijd heb je ook regionaal meer informatie. Dus je kunt wat dieper inzoomen op regio's.

IRIS BINKEN: We willen goed bekijken of we de doelen kunnen behalen. Met het WoON en de Woonbase kunnen we deze ontwikkelingen in de gaten houden. Dus het is een goed instrument voor ons om de ontwikkelingen te zien.