Uitzonderingen inkomensvaststelling

In bepaalde gevallen kan men uitgezonderd worden voor de inkomenstoetsing bij toewijzing. Ook zijn er situaties waarin personen uitgezonderd zijn van de verplichte inkomensverklaring/aanslag inkomstenbelasting. Bepaalde huishoudens met een zorgindicatie hebben recht op een sociale huurwoning, ook als het inkomen boven de inkomensgrens ligt.

Geen inkomenstoets maar een ander document

Uitgezonderd van de inkomenstoetsing:

Categorie

Toegestane bescheiden i.p.v. inkomensverklaring/aanslag IB

 • Statushouders die, uitsluitend met medebewoners die statushouder zijn, vanuit een COA-voorziening een sociale huurwoning betrekken.
 • een verklaring van het COA, niet ouder dan 6 maanden
 • Woningzoekenden die studiefinanciering genieten, die voltijds studeren of gaan promoveren en die de woongelegenheid als enig student of met maximaal één andere student willen betrekken.
 • bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling, of bewijs van studiefinanciering verstrekt door DUO, waaruit blijkt dat de betrokkene bij één van de genoemde doelgroepen behoort volstaat
 • uit het buitenland afkomstige studenten aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs
 • bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling

Wel een inkomenstoets maar op basis van alternatieve documenten

Daarnaast zijn er categorieën waarin personen uitgezonderd zijn van de verplichte inkomensverklaring/aanslag IB voor toewijzen. In plaats daarvan mogen zij hun inkomen op een andere wijze aantonen. Dit is van toepassing in het geval van:

Categorie

Toegestane bescheiden in plaats van inkomensverklaring/aanslag IB

 • woningzoekenden van wie de inkomensgegevens blijkens een verklaring van de Belastingdienst niet bekend zijn bij die dienst
 • Een door de woningzoekende opgestelde en ondertekende inkomensverklaring waarin de oorzaak van de inkomensverandering en de geschatte omvang van het huishoudinkomen (uit arbeid, vermogen, 13de maand, onderneming/freelance) staat.
 • Een jaaropgave
 • Recente loonstrook
 • woningzoekenden van wie het actuele inkomen dusdanig is gedaald ten opzichte van het door de Belastingdienst vermelde inkomen dat het inmiddels op of onder de voor hen toepasselijke inkomensgrens is komen te liggen
 • Een door de woningzoekende opgestelde en ondertekende inkomensverklaring waarin de oorzaak van de inkomensverandering en de geschatte omvang van het huishoudinkomen (uit arbeid, vermogen, 13de maand, onderneming/freelance) staat.
 • Een jaaropgave
 • Recente loonstrook
 • woningzoekenden van wie het actuele inkomen dusdanig is gestegen ten opzichte van het door de Belastingdienst vermelde inkomen dat het inmiddels boven de voor hen toepasselijke inkomensgrens is komen te liggen;
 • Een door de woningzoekende opgestelde en ondertekende inkomensverklaring waarin de oorzaak van de inkomensverandering en de geschatte omvang van het huishoudinkomen (uit arbeid, vermogen, 13de maand, onderneming/freelance) staat.
 • Een jaaropgave
 • Recente loonstrook
 • Woningzoekenden die een algemene bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet ontvangen.
 • Specificatie van de algemene bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet

Sociale huurwoning ongeacht inkomen: huishoudens met een zorgindicatie

Bepaalde huishoudens met een zorgindicatie hebben recht op een sociale huurwoning, ook als het inkomen boven de inkomensgrens ligt. In dit geval moet de inkomenstoets aan de hand van belastingbescheiden plaatsvinden in verband met passend toewijzen, maar behoudt het huishouden recht op een sociale huurwoning, ook indien het inkomen boven de inkomensgrens ligt. De exacte categorieën zorggeïndiceerden zijn te vinden in artikel 57 Btiv.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp