Hospitaverhuur

De ruimte in Nederland kunnen we beter benutten door het delen van woningen te stimuleren. Hospitaverhuur kan een bijdrage leveren aan het huisvestingsvraagstuk van verschillende doelgroepen, zoals studenten, kwetsbare jongeren en  statushouders. Ook voor mensen die tijdelijk geen vaste huisvesting hebben, bijvoorbeeld door een scheiding, biedt hospitaverhuur mogelijkheden. Daarnaast heeft hospitaverhuur ook andere voordelen, zoals het tegengaan van eenzaamheid. Ook kan hospitaverhuur een veilige woonplek bieden, bijvoorbeeld aan jongeren die zelfstandig gaan wonen en daarbij ondersteuning nodig hebben.

Bij hospitaverhuur wonen de huurder en de verhuurder (de hospita) in dezelfde woning, maar vormen geen gemeenschappelijk huishouden. De verhuurder verhuurt één of meer kamers. Gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de keuken, douche en toilet worden gedeeld.

Wat doet het ministerie van BZK om hospitaverhuur te stimuleren?

Het ministerie van BZK stimuleert hospitaverhuur door mensen meer duidelijkheid te geven over de impact van kamerverhuur op inkomen of toeslagen. Ook onderzoekt het ministerie  hoe kamerverhuur goed geregeld kan worden. In samenwerking met het ministerie van SZW en met ondersteuning van Aedes en de Woonbond, brengt BZK de regelgeving rondom hospitaverhuur duidelijk en volledig in kaart. Dit vormt de basis voor de informatiecampagne over hospitaverhuur.

Informatiecampagne hospitaverhuur

De informatiecampagne over hospitaverhuur gaat in 2024 van start en richt zich op verschillende doelgroepen. Naast potentiële huurders en verhuurders wil het ministerie van BZK ook woningcorporaties, gemeenten, particuliere verhuurders en hypotheekverstrekkers informeren over de kansen die hospitaverhuur biedt. Het blijkt namelijk dat professionals niet altijd op de hoogte zijn van wat er wel en niet kan rondom hospitaverhuur.

Pilot Geef Tijdelijk Thuis

Het ministerie van BZK steunt de pilot Geef Tijdelijk Thuis, van de gemeente Utrecht en 4 maatschappelijke organisaties, met een financiële bijdrage. Door de krachten te bundelen hopen de partijen meer mensen te informeren over de mogelijkheden van hospitaverhuur en zo het aantal beschikbare kamers te verhogen. Het ministerie van BZK monitort de resultaten en de  knelpunten en neemt deze mee naar de landelijke informatiecampagne over hospitaverhuur.

Regels hospitaverhuur

Bekijk op de website van Rijksoverheid de actuele regels voor hospitaverhuur.

Actieve organisaties in de hospitaverhuur

  • Hospi Housing is een platform waar hospita's en gastgezinnen op tijdelijke basis gekoppeld worden aan jongeren. Het gaat vaak om studenten;
  • Onder de Pannen zet zich in voor burgers in (dreigende) woningnood, bijvoorbeeld door een relatiebreuk;
  • Takecarebnb zet zich in voor statushouders via de logeerregeling;
  • Kamers met Aandacht zet zich in voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar in een kwetsbare positie.