Optoppen

Optoppen is het toevoegen van woningen door een bestaand gebouw te verhogen met één of meerdere bouwlagen. Uit onderzoek blijkt dat optoppen voor circa 100.000 extra woningen kan zorgen tot 2030. Daarmee is het een goede manier om bestaande bebouwing beter te benutten en bij te dragen aan de woningbouwopgave.   

Het optoppen van huizen gebeurt al af en toe, maar vaak kleinschalig en gefragmenteerd. Ook zijn er onzekerheden over de technische (on)mogelijkheden, kosten, opbrengsten en nodige (vergunnings-) processen en procedures voor het optoppen van woningen.  Daarom is er een landelijke aanpak optoppen ontwikkeld. 

Op deze webpagina:

Animatie: Min BZK - Optoppen. 

Tekst: Optoppen biedt veel kansen.

Beeld: We zien een gebouw. Naast een gebouw staat een kraan. De kraan hijst een extra verdieping op het gebouw. 

Tekst: Hierdoor kunnen we zeker 100.000 nieuwe woningen bouwen...

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien nog 2 gebouwen. Op de achtergrond zien we een silhouet van een stad. Op de voorgrond zien we wat groen en een vrachtwagen. 
Achter de 2 gebouwen zien we kranen staan. Deze hijsen extra appartementen boven op de gebouwen. 

Tekst: nog veel meer bestaande woningen verduurzamen...

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien nog meer gebouwen op de voor en achtergrond. Op de voorste gebouw zien we extra appartementen opspringen. Daarboven op zien we bosjes en bomen ontstaan. 

Tekst: en de leefbaarheid van wijken verhogen.

Beeld: De camera schuift naar rechts. We zien 3 gebouwen en een silhouet van een stad op de achtergrond. Op de voorste 3 gebouwen zien we de elementen ontstaan. Als eerst een icoon van een ziekenbuis. Vervolgens een uithangbord voor een ijsje en als laatst zien we een supermarktje ontstaan. Op de voorgrond zien we mensen lopen. 

Tekst: Met de Landelijke Aanpak Optoppen werken we langs drie lijnen om dit te bereiken.

Beeld: De camera gaat naar beneden. We zien 3 pijlen in de kleuren oranje, donker rood en donker groen onder in beeld verschijnen. Ze schuiven van links naar rechts. 

Tekst: Allereerst faciliteren we optoppen door beleid en regels te verduidelijken…

Beeld: We zien een nieuw beeld. Onder in beeld zien we de oranje pijl door het beeld schuiven van links naar rechts. Boven de pijl verschijnen 6 documenten. Op 2 van de documenten zien we plaatjes van een hijskraan en een blok met afmetingen. 
De documenten komen samen en vormen één folder. Op de folder zien we weer de 2 hiervoor beschreven plaatjes en drie iconen van een klembord met vinkjes, een recycle icoon en een persoon icoon. 

Tekst: en kennis en inspiratie te delen.

Beeld: De folder word klein en daar om heen links, boven en rechts verschijnen cirkels met daarin karakters. Tussen de folder en de cirkels verschijnen stippellijntjes. De folder word met de personages in beeld verbonden. 

Tekst: Daarnaast willen we met een gebiedsgerichte aanpak opschalen. Zo wordt optoppen haalbaar en betaalbaar.

Beeld: We zien weer een beeld van een stad. Op de voorgrond zien we 2 gebouwen met daarnaast 2 kranen. De kranen laden meer appartementen boven op de bebouwen. Onder in beeld zien we de donker rode lijn van links naar rechts schuiven. De camera draait en we zien nog een extra gebouw met kraan verschijnen op de achtergrond.

Tekst: Tot slot werken we aan standaardisatie van optopproducten...

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien nu een gebouw van dicht bij. Boven het gebouw zien we een appartement bungelen aan een kraan. Bij het gebouw zien we een afmeting verschijnen samen met een vinkje. Bij het gebouw zien we ook een afmeting en een vinkje verschijnen. 

Tekst: en processen zodat we seriematig kunnen werken.

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien 3 vrachtwagens met ieder 2 appartementen vervoeren. 
Ze reiden van links naar rechts door het beeld.


Tekst: Samen maken we optoppen een succes.

Beeld: We zien Weer de stad. Op de voorgrond zien we 2 bouwvakkers. Daar achter rijd een truck met een appartement als vracht door het beeld. 
Verder zien we een gebouw met een kraan daar achter. Op de achtergrond zien we een silhouet van een stad. 

Tekst: Ga naar volkshuisvestingnederland.nl/optoppen en laat je inspireren. 

Beeld: We zien tekst in beeld verschijnen: Ga naar volkshuisvestingnederland.nl/optoppen. Boven in beeld zien we het logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws