Extra inzet energiefixers en versnelling lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede

Het kabinet stelt € 200 miljoen extra beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Daarnaast komt € 100 miljoen eerder beschikbaar uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de lokale isolatie-aanpak van gemeenten. Het aantal koopwoningen dat op korte termijn in aanmerking komt voor structurele isolatiemaatregelen stijgt daarmee van 142.000 naar ruim 200.000.

Energiefixteams

De teams gaan huis-aan-huis langs in buurten of complexen met woningen die slecht geïsoleerd zijn en waar mensen met lage inkomens wonen. Ze ondersteunen bewoners onder meer bij het goed afstellen van de verwarmingsinstallatie en het plaatsen van radiatorventilatoren, radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen waarmee het energieverbruik daalt. Samen met gemeenten, corporaties en andere betrokkenen wordt alles op alles gezet om vóór komende winter energiefixteams uit te breiden en zoveel mogelijk huizen te bezoeken. Hierbij is er extra aandacht voor de 20 stedelijke focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Lees meer hierover in de brief die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, naar de Tweede Kamer stuurde.

Energieloketten

Energieloketten spelen in toenemende mate een belangrijke rol bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid bij de verduurzaming van woningen. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019, beschikt elke gemeente in Nederland inmiddels over een onafhankelijk energieloket. Inwoners kunnen via dit loket informatie en advies vragen over de verduurzaming van hun woning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaven opdracht om onderzoek te doen naar de stand van zaken in de ontwikkeling van energieloketten. De resultaten uit dit onderzoek bieden nieuwe inzichten voor gemeenten bij de verdere ontwikkeling van energieloketten.

Verruiming voorwaarden Nationaal Warmtefonds

Om energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, mogelijk te maken, kunnen woningeigenaren dit financieren via het Nationaal Warmtefonds. Sinds 1 november 2022 zijn de voorwaarden daarvoor verruimd en kunnen woningeigenaren met lage inkomens financieren tegen 0% rente. Tussen 1 november 2022 en 1 maart 2023 zijn de eerste 1.408 Energiebespaarleningen met 0% rente verstrekt, met een totaalbedrag van bijna € 13 miljoen.

Het Nationaal Warmtefonds biedt met diensten als de Energiebespaarlening verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Deze diensten staan klaar voor eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Dit initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met de Rabobank, de ING, de ASN Bank, de Europese Investeringsbank en de Council of Europe Development Bank, is sinds 2013 beschikbaar om de energietransitie te versnellen.