Verduurzaming: € 1.250.000 voor strijd tegen energiearmoede

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijke opgave. Daarom gaat de FIXbrigade het aantal lokale FIXbrigades fors uitbreiden en de komende maanden tienduizenden huishoudens helpen met energiebesparende maatregelen. De opschaling is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van € 1.250.000 door het ministerie van BZK, Vattenfall, Rabobank, ABN Amro en Shell.

Energiebesparing

De FIXbrigade, een initiatief van Jungle Amsterdam voert bespaarmaatregelen uit bij bewoners in Amsterdam en omgeving die in energiearmoede leven. Bijvoorbeeld door het plaatsen van tochtstrippen, kitten van kieren en installeren van ledlampen en waterbesparende douchekoppen. Dit levert een substantiële energiebesparing op van € 300 tot wel € 1.200 per jaar per woning.

Aantal partners

FIXbrigade ontvangt een financiële bijdrage door de vijf partners, het ministerie van BZK, Vattenfall Rabobank, ABN Amro en Shell. Daarnaast wordt het ondersteund door andere bedrijven met de inzet van medewerkers, financieel en juridisch advies en de koppeling van relaties uit hun netwerk aan de FIXbrigade. Het aantal partners wordt nog verder uitgebreid.

De komende weken start FIXbrigade met het benaderen van de gemeentes en organisaties die eerder contact hebben genomen voor steun.

Energiebespaarcoalitie

De Rijksoverheid steunt initiatieven die de energiebesparing versnellen. Zo riepen ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten partijen op om deel te nemen aan de energiebespaarcoalitie (voorheen verduurzamingscoalitie).

De energiebespaarcoalitie ondersteunt eigenaren, gebruikers en bewoners  om zo snel mogelijk het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving te verminderen. Elke partij die deze doelstelling onderschrijft, bereid is hieraan zelf bij te dragen en het goede voorbeeld te geven, is welkom om aan te sluiten.

Inleidende shots van fixers van de FIXbrigade die werkzaamheden verrichten aan een huis.

Gesproken tekst Jannekee
De FIXbrigade is een project dat mensen met een smalle beurs in Amsterdam helpt om hun huis energiezuinig te maken.
Dus wat wij doen concreet is dat we naar
mensen toegaan. We bekijken de woning. We nemen alles op wat er gedaan kan worden om energie te besparen.

Vervolgens komen we een dag terug, zoals je op
de achtergrond al hoort qua geluiden om alle klussen uit te voeren die gedaan kunnen worden.

Gesproken tekst Francis
Dat betekent inbouw kaderprofielen, opbouw kaderprofielen, tochtstrippen, radiatorfolie tussendeur tochtstrippen, lampen,
eventueel lampen vastzetten.

Nou heren, hier moet dus een dubbele dorpel komen.

Gesproken tekst Jannekee
FIXbrigade is naast een project wat bewoners helpt,
is het ook een leerwerktraject.
Dus het is een project die mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt helpt om een vak te leren. En we begeleiden de mensen ook naar een betaalde baan daarna. Dus we leiden mensen op voor banen in de techniek en energietransitie.  

Gesproken tekst Francis
Wat het meeste oplevert?
- Ik denk als eerste zou ik zeggen van bekijk alle sluitwerk
op de voor- en achtergevel. Is dat wel goed gesloten? Is dat niet overschilderd? Dat heeft er heel veel mee te maken of er tocht of koude naar binnen komt ja of te nee.

Je ziet hem hier ook aan de bovenkant. En op een geven moment zie je hem daar ook in het midden aan de achterkant van het raam.Dat is in geen jaren vervangen in deze woning.

Gesproken tekst Jannekee
Wat wij willen bereiken is dat mensen met een laag inkomen in Amsterdam een comfortabel en energiezuinig huis hebben.Zodat ze beter hun financien op orde kunnen houden en niet geconfronteerd worden met kou en vocht en schimmelproblematiek
en vooral een hoge energierekening.

Eindfoto van fixers van de FIXbrigade