Factsheet: Maak lokaal beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten

Steeds meer gemeenten realiseren zich dat het opstellen van beleid essentieel is voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. En voor het versnellen van de realisering ervan. Eenduidig en helder gemeentelijk beleid ondersteunt niet alleen marktpartijen bij het opstellen van plannen voor de huisvesting. Een breed gedragen beleidskader zorgt ook voor minder willekeur en weerstand in de uitvoering. Met als resultaat, meer huisvesting voor arbeidsmigranten.

Deze publicatie is gemaakt door Platform31. Kijk op de website van Platform31 voor meer informatie over deze handreiking.