Factsheet: Regionale samenwerking voor huisvesting van arbeidsmigranten

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. De huisvesting van arbeidsmigranten is altijd een bovenlokaal vraagstuk. Arbeidsmigranten vestigen zich vaak in andere gemeenten dan zij werkzaam zijn. Hierdoor krijgen sommige gemeenten met problematiek te maken rond huisvesting en leefbaarheid, terwijl zij geen economisch profijt hebben. Deze gemeenten hebben vaak geen beleid ingericht om de huisvestingsvraag van deze doelgroep op te vangen. Worden de lasten te groot, dan wordt wel ingezet op meer handhaving op leefbaarheid en ongewenst woongedrag.

Andersom zijn er gemeenten die vooral de economische lusten van arbeidsmigranten ondervinden als goedkope krachten voor hun lokale ondernemers. Dit zijn echter soms ook de gemeenten die ontkennen dat huisvesting van arbeidsmigranten een probleem is. Regelmatig spelen deze tegengestelde belangen tussen buurgemeenten. Daarom is regionale afstemming over visie en beleid essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten.

Deze publicatie is gemaakt door Platform31. Kijk op de website van Platform31 voor meer informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten.