Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 7 - 12-08-2022

Lees in deze editie van vrijdag 12 augustus 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Vierde tranche Woningbouwimpuls opent op 19 augustus

Op 19 augustus opent de vierde ronde van de Woningbouwimpuls. Voor de vierde tranche is € 300 miljoen inclusief btw beschikbaar. Gemeenten kunnen tot en met 25 september 2022 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.

Woningbouwimpuls

Kopers en verkopers krijgen meer grip op het koopproces

Het kabinet wil dat kopers en verkopers meer grip krijgen op de aan- en verkoop van hun woning. Om het koopproces transparanter te maken, werkt het kabinet aan een nieuwe wet 'eerlijk koopproces'. Door transparantie in de koopketen juridisch vast te leggen, gaan voor alle partijen die betrokken zijn in het koopproces gelijke spelregels gelden. Zo moet er één standaard komen voor het gebruik van het biedlogboek en één onafhankelijk loket voor kopers en verkopers waar alle klachten behandeld worden. Dit sluit aan bij de stappen die partijen in de koopsector al zetten om het koopproces transparanter te maken.

Kopers en verkopers krijgen meer grip op het koopproces

Vraag vóór 1 september 2022 huur- of zorgtoeslag over 2021 aan

Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die recht heeft op huur- of zorgtoeslag over 2021 heeft dit nog niet aangevraagd en laat daarmee geld liggen. Dat is zonde. Op de website van de Belastingdienst kan iedereen controleren of er recht op toeslagen is. Toeslagen over 2021 kunnen gemakkelijk via Mijn Toeslagen worden aangevraagd. Dit kan tot en met 1 september 2022.

Vraag vóór 1 september 2022 huur- of zorgtoeslag over 2021 aan

Toewijzing sociale huurwoning: inkomensgegevens delen mag vaker digitaal

Het wordt landelijk mogelijk om inkomensgegevens digitaal te delen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Minister De Jonge bereidt een wetsvoorstel voor om dit mogelijk te maken, zo schrijft hij in een brief die vorige maand naar de Tweede Kamer is verzonden. De nieuwe werkwijze leidt tot meer gemak en minder administratieve lasten voor woningzoekenden. Dit blijkt uit onderzoek van Sira Consulting. Woningcorporaties besparen zo’n € 9,6 miljoen per jaar na invoering.

Toewijzing sociale huurwoning: inkomensgegevens delen mag vaker digitaal

Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

Onlangs bracht het kabinet het besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie. Dit besluit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. In het besluit zijn ook verschillende waarborgen opgenomen. Het besluit vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

Platform hypotheken 2021: meer flexibiliteit

Het afgelopen jaar brak de koopwoningmarkt het ene record na het andere. Ook in de hypotheeksector was dit merkbaar. Zo was 2021 opnieuw een recordjaar als het gaat om het aantal hypotheekaanvragen. De financiële gevolgen van de coronacrisis en het woningtekort stimuleerden de hypotheeksector om flexibeler te zijn in het helpen van hun klanten. Dit is een van de conclusies uit het jaarlijkse Platform Hypotheken 2021. Minister Hugo de Jonge spreekt daar met hypotheekverstrekkers over hoe de sector de financiering van koopwoningen toegankelijk en verantwoord houdt.

Platform hypotheken 2021: meer flexibiliteit

Rapportage helpt ministerie met juiste beleid

Nederland staat voor een grote opgave voor de volkshuisvesting: het bouwen van 900.000 woningen tot en met 2030, zorgen voor voldoende betaalbare woningen en de verduurzaming daarvan. Het Rijk neemt hierbij regie over de volkshuisvesting. Maar hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig? Het ministerie van BZK vroeg veertien wetenschappers om hun visie hierop. Dit resulteerde in zes beschouwingen op verschillende thema’s. In samenwerking met Binnenlands Bestuur zijn deze thema’s gebundeld in de nieuwe publicatie ‘Regie over volkshuisvesting’.

Rapportage helpt ministerie met juiste beleid

Eenduidige definitie voor sociale huur

In veel gemeenten worden nieuwe woningen gebouwd die vervolgens verhuurd worden onder de liberalisatiegrens van € 763,- (in 2022). Uit onderzoek blijkt dat in circa 70% van de gemeenten lokaal marktpartijen actief zijn in deze nieuwbouw en verhuur. Het ontbreekt daarbij echter aan een eenduidige uitleg van het begrip sociale verhuur. Daardoor is er geen zekerheid dat nieuwe woningen die als sociale huur bedoeld zijn, ook structureel beschikbaar blijven voor de sociale huursector. Daarom werkt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met VNG, Aedes en de Woonbond aan een eenduidige definitie van sociale huur. Uiteindelijk helpt dit gemeenten, corporaties en verhuurders om te komen tot een evenwichtig samengestelde woningvoorraad.

Eenduidige definitie voor sociale huur

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.