Platform hypotheken 2021: meer flexibiliteit

Het afgelopen jaar brak de koopwoningmarkt het ene record na het andere. Ook in de hypotheeksector was dit merkbaar. Zo was 2021 opnieuw een recordjaar als het gaat om het aantal hypotheekaanvragen. De financiële gevolgen van de coronacrisis en het woningtekort stimuleerden de hypotheeksector om flexibeler te zijn in het helpen van hun klanten. Dit is een van de conclusies uit het jaarlijkse Platform Hypotheken 2021. Minister Hugo de Jonge spreekt daar met hypotheekverstrekkers over hoe de sector de financiering van koopwoningen toegankelijk en verantwoord houdt.

In het Platform Hypotheken 2021 speelde flexibiliteit in de hypothecaire kredietverstrekking een hoofdrol. Zowel flexibiliteit in het type woning als in de hypotheek zelf zijn besproken. Zo is de financiering van alternatieve of tijdelijke woonvormen, zoals tiny houses en flexwoningen soms nog lastig. Dat is jammer, omdat juist deze woonvormen vaak sneller te realiseren zijn en zo helpen bij het terugdringen van het woningtekort. Omdat bij dit type woningen vaker de grond in erfpacht is, onderzocht het platform hoe dit eenvoudiger en verantwoord te financieren is. Een uitkomst is dat de sector, onder leiding van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), aan de slag gaat met duidelijke kaders voor erfverpachters, zoals gemeentes. Dit zodat er meer duidelijkheid is over hoe de ontwikkeling van de grondwaarde en erfpachtcanon terugkomt in de maandlasten van de consument.

Klanten helpen met (dreigende) betalingsproblemen

Kredietverstrekkers hebben het afgelopen jaar veel gedaan om consumenten met dreigende betalingsproblemen eerder in beeld te krijgen. Zo zijn er mogelijkheden om data verantwoord te delen en consumenten beter te adviseren, zo blijkt uit de initiatieven die door de leden van het platform zijn ondernomen. Een voorbeeld hiervan is de pilot vroegsignalering die recent is gestart. NHG heeft kredietverstrekkers tijdens het platform gevraagd om zich tijdig bij hen te melden als zij signalen van consumenten ontvangen, zodat zij samen de mogelijkheden voor maatwerk kunnen onderzoeken. Ook zijn de contacten tussen schuldhulpverleners (NVVK) en kredietverstrekkers verbeterd, zodat schuldhulpverleners en burgers eerder bij het juiste loket bij de kredietverstrekker komen. En daarmee sneller tot een voor hen passende oplossing kunnen komen. De minister moedigt alle kredietverstrekkers aan om actief mee te denken in het contact met klanten of schuldhulpverleners die betaalproblemen aankaarten.