Toewijzing sociale huurwoning: inkomensgegevens delen mag vaker digitaal

Het wordt landelijk mogelijk om inkomensgegevens digitaal te delen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Minister De Jonge bereidt een wetsvoorstel voor om dit mogelijk te maken, zo schrijft hij in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden. De nieuwe werkwijze leidt tot meer gemak en minder administratieve lasten voor woningzoekenden. Dit blijkt uit onderzoek van Sira Consulting. Woningcorporaties besparen zo’n € 9,6 miljoen per jaar na invoering. 

Positief over gemak

Woningcorporaties toetsen altijd of een kandidaat-huurder een woning mag huren aan de hand van inkomensgegevens. Dit moet volgens de Woningwet. Sinds 1 januari 2021 krijgen woningzoekenden in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam al een voorproefje van de snellere en veiliger manier om inkomensinformatie te delen voor een sociale huurwoning. Bij wijze van proef kunnen zij via MijnOverheid digitaal een inkomensverklaring geven. Gebruikers toonden zich positief over het gemak van de nieuwe werkwijze. Ze houden ook de keuze om inkomensgegevens op de bestaande manier aan te leveren.

Vanaf medio 2023

In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat woningcorporaties en woonruimteverdelers met het BurgerServicenummer (BSN) mogen werken bij het digitaal uitvoeren van de inkomenstoets. Zo krijgen ze voor dit doel meer betrouwbare gegevens over de naam, woonplaats en het huidige adres van de woningzoekende.

De werkwijze met het digitaal delen van inkomensgegevens komt landelijk beschikbaar met de ingang van de nieuwe wet. De regio's waar de eerste pilot is afgerond, mogen nu alvast een vervolgpilot starten en opschalen. Daarmee komt de nieuwe werkwijze beschikbaar voor alle woningcorporaties en woonruimteverdelers uit de woningmarktregio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Utrecht. De rest van de regio’s volgt zodra de wet in werking treedt. Naar verwachting is dit medio 2023.

Het ministerie van BZK, de Belastingdienst, de vereninging voor woningcorporaties Aedes en Logius voerden de eerste proef met de digitale inkomenstoets uit samen met woningcorporaties GroenWest (Utrecht), Staedion (Den Haag) en Woonstad (Rotterdam), en woonruimteverdelers Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag)  en SWRU (Utrecht).