Eerste subsidie verstrekt voor grootschalige renovatie tegen energiearmoede

Minister Hugo de Jonge van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste subsidie verstrekt om energiearmoede tegen te gaan door grootschalige renovatie. Het gaat om € 15 miljoen voor een project in de Achterhoek waarmee 1.600 sociale huurwoningen met een slecht energielabel worden geïsoleerd. Hierdoor gaan de bewoners minder energie verbruiken en krijgen ze dus een lagere energierekening. 8 andere aanvragen voor de zogeheten MEER-subsidie voor grootschalige renovatieprogramma’s worden de komende tijd beoordeeld.

“Dit soort projecten helpt ons om in de praktijk te leren hoe we sneller en slimmer kunnen verduurzamen”, zegt minister De Jonge. “De belangstelling voor de subsidie laat zien dat er veel animo is om renovatieprogramma’s op te schalen naar een industriële schaal. Dat is goed nieuws voor bewoners die daardoor eerder een geïsoleerde woning krijgen met een lagere energierekening.”

De subsidie Meerjarige Experimenten voor Effectieve Renovatiestromen (MEER) is bestemd voor woningeigenaren en -aanbieders die gezamenlijk een renovatieprogramma opzetten en uitvoeren. Voorwaarde is dat de programma’s tenminste 500 woningen aanpakken en dat de renovatie binnen 4 jaar gerealiseerd is. Verder moeten de renovaties de CO2-uitstoot met tenminste 50 procent verminderen en daarnaast leiden tot een daling van de renovatiekosten door toepassing van een gestandaardiseerd en industrieel maatregelenpakket. 

Biobased materialen

Bij het project in de Achterhoek werken 2 woningcorporaties, een onderhouds- en een isolatiebedrijf samen om de sociale huurwoningen met een slecht energielabel te renoveren naar de standaard voor woningisolatie. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde en industriële aanpak, onder meer met biobased isolatiemateriaal. Hierbij passen ze onder andere dakisolatie met stro toe en worden ook bijna 1.000 woningen volledig van het aardgas afgehaald. Het programma Verbouwstromen ondersteunt bij de uitvoering en kennisdeling om de ervaringen te delen ter inspiratie van andere partijen.