Verbouwstromen

In Nederland wonen veel mensen in woningen met slechte isolatie. Daardoor hebben zij onnodig hoge energiekosten. Sneller verduurzamen kan als verbouwprojecten in grote aantallen kunnen worden uitgevoerd. Dat vergt een grote verandering van de markt. Door samen te werken en te innoveren in de bouw kunnen we schaarse middelen effectiever inzetten, en meer huizen met een hogere kwaliteit verduurzamen. Het programma Verbouwstromen, waar de subsidies MEER en SPOR onder vallen, werkt aan het versterken van samenwerkingen in de markt.

Wat is Verbouwstromen?

Het programma Verbouwstromen richt zich op sterke samenwerkingen tussen vraag en aanbod. Zo kunnen hoogwaardige mogelijkheden voor renovatie ontwikkeld worden, die passen in de concrete uitvoeringsplannen van woningeigenaren of overheden. Verbouwstromen is een samenwerking tussen TKI Bouw en Techniek, TKI Urban Energy, de Stroomversnelling en de Bouwcampus.

Subsidies via het programma Verbouwstromen

In het kader van het programma Verbouwstromen zijn de volgende subsidies opengesteld.

  • MEER

MEER staat voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen en is bedoeld om het opzetten van renovatieprogramma’s met een industriële aanpak en schaal te stimuleren. Lees in dit nieuwsbericht en op de website van Verbouwstromen meer over deze subsidie.

  • SPOR 

SPOR staat voor Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR). Lees op de website van RVO meer over deze subsidie.