900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n 900 miljoen euro van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij.

•    212 miljoen euro voor het voortzetten van de renteloze leningen in het Warmtefonds voor huishoudens met een inkomen tot 60.000 euro in 2025
•    450 miljoen euro voor het Nationaal Isolatieprogramma in 2025 en 2026 voor de lokale aanpak door gemeenten
•    167 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed zoals scholen en zorgcentra. Het geld is bedoeld voor het versterken van financieringsopties, ondersteuning en subsidies
•    Voor de jaren 2027-2030 blijft nog 1,8 miljard euro gereserveerd, met name voor ISDE-subsidie.

Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verdere ondersteuning van warmtenetten, via de Warmtenet Investeringssubsidie WiS (973 miljoen euro) en een Waarborgfonds voor warmtenetten (ruim 200 miljoen euro). Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van nieuw aan te leggen warmtenetten. 

Tot slot is er ruim 63 miljoen euro beschikbaar voor het verder ondersteunen van biobased bouwen.

Definitieve besluitvorming vindt plaats bij behandeling van de Voorjaarsnota 2024 en de begroting van EZK in de Tweede en Eerste Kamer.