Vanaf juni weer subsidie beschikbaar voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gaat voor de derde keer open, want het belang van verduurzaming blijft onverminderd groot. Het subsidieplafond is 237,5 miljoen euro.

De nieuwe regeling is te lezen in de Staatscourant. Op 3 juni 2024 opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het loket. Vanaf 20 mei krijgen aanvragers de kans om alvast een conceptaanvraag in te dienen.

Maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter verduurzamen

Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren grotere duurzaamheidsstappen te zetten is de subsidieregeling gewijzigd. De wijzigingen zorgen ervoor dat een groter deel van het subsidieplafond bestemd is voor integrale verduurzamingsprojecten waarmee maatschappelijk vastgoed versneld wordt verduurzaamd. Zo worden grotere labelsprongen gemaakt of kan maatschappelijk vastgoed sneller van het aardgas af. Om meer aanvragers de mogelijkheid te bieden subsidie aan te vragen is het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd naar 1,5 miljoen euro.

Voortzetting DUMAVA

Voor de DUMAVA is tussen 2024 en 2030 in totaal 1,9 miljard euro uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld. De eerste twee subsidierondes vonden plaats in oktober 2022 en in september 2023. De belangstelling was erg groot, het subsidieplafond werd beide keren binnen een dag bereikt. Met het verhoogde budget en de voortzetting van de regeling krijgen nu meer eigenaren van maatschappelijk vastgoed de mogelijkheid om te verduurzamen.

Webinar

Op 21 maart 2024 tussen 15.00 en 16.00 uur organiseert RVO voor geïnteresseerden een interactieve webinar waar onder andere ingegaan wordt op wat de regeling inhoudt, wat de nieuwe voorwaarden zijn en wat de aanvraagprocedure is. Deelname is gratis.

Meer weten?

Kijk op de website van RVO voor meer informatie over de subsidieregeling DUMAVA.