“Energielabel speelt belangrijkere rol bij aankoop woning”

Woningeigenaren houden bij de aankoop van een woning vaker rekening met het energielabel. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public. Het biedt inzicht in de energieprestatie van de woning, welke investeringen er nodig zijn en geeft een indicatie van de energierekening. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteert de onderzoeksresultaten in een kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Woningeigenaren zijn zich bewuster geworden van de noodzaak en de mogelijkheden van verduurzaming in en rondom het huis. Bij de woningaankoop let men vaker op de aan- en afwezigheid van verduurzamingsmaatregelen zoals dubbel glas en zonnepanelen. Met het onderzoek naar de effectiviteit van het energielabel onder woningeigenaren is onderzocht welke rol het energielabel hierin gespeeld heeft.

Energielabel belangrijker in zoektocht naar een nieuwe woning

De huidige stijgende energiekosten en de noodzaak om gasvrij te worden, vergroot de bewustwording van woningeigenaren over de energiezuinigheid van de woning. Het energielabel helpt de eigenaren hierbij want het geeft een indicatie van de staat van de woning, welke investeringen nodig zijn en hoe hoog de energierekening ongeveer zal uitvallen. Met name bij de aankoop van een woning speelt het energielabel voor ruim de helft van de woningeigenaren een (zeer) belangrijke rol. In 2017 deed Kantar Public al onderzoek naar het energielabel. Net als in 2017 worden vooral huizen met zeer lage energielabels (F en G) door potentiële kopers uitgesloten in de zoektocht naar een nieuwe woning. Onlangs schreef huizenplatform Funda dat in de zoekopdrachten in het derde kwartaal 261% vaker op het energielabel werd gefilterd dan een jaar eerder.

Meerwaarde onderschat

Ondanks dat het label belangrijk is bij de zoektocht naar een nieuwe woning, wordt de meerwaarde van de informatie en de verbetermaatregelen op het energielabel nog niet altijd ervaren door woningeigenaren. Hierbij spelen verschillende zaken een rol. Woningeigenaren blijken niet altijd goed op de hoogte wat een energielabel betekent en ze zijn niet bekend met de concrete verbetersuggesties op het energielabel. Hierdoor wordt het label niet altijd op waarde geschat, stellen de onderzoekers.

Daarnaast trekken woningeigenaren de betrouwbaarheid van het energielabel in twijfel. Ze weten niet goed welke elementen worden meegenomen bij de opname van de woning en hoe het label tot stand komt. Het beeld bestaat dat een energielabel nog steeds aan te vragen is met een korte online vragenlijst en het opsturen van foto’s. Hierdoor verliest het energielabel waarde in de beleving van woningeigenaren.

Vervolgstappen

Om de bekendheid, toepassing en betrouwbaarheid van het energielabel te vergroten wil de minister verschillende stappen zetten. Zowel bij verkoop en verhuur als bij verbouwing en verduurzaming van woningen. Hij gaat het label nog meer onder de aandacht brengen van zowel woningeigenaren als professionals. Volgens de minister is dit van belang omdat het energielabel tot 2050 een belangrijk instrument is in de verduurzaming van de gebouwde omgeving als onderdeel van het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO).

Ook energielabel voor recreatiewoningen

Vanaf 1 januari 2024 moeten recreatiewoningen ook een energielabel hebben en tonen in de advertentie. Volgens de regels vallen op dit moment veel recreatiewoningen onder de energielabelplicht, maar velen hebben op dit moment nog geen geregistreerd energielabel. Het label is ook voor (recreatie)woningen een belangrijk middel in de verduurzaming. Gezien de urgentie om energie te besparen en gasgebruik te verminderen, is afgestemd met de brancheorganisatie, dat eigenaren en beheerders van recreatiewoningen tot 1 januari 2024 de tijd krijgen om aan de verplichtingen te voldoen. De komende tijd worden beheerders en eigenaren van recreatiewoningen hierover per brief en via de media geïnformeerd.