Algemene informatie over de Wet betaalbare huur

Het doel van de Wet betaalbare huur is om te zorgen voor meer betaalbare huurwoningen en kamers. Of beter gezegd: meer woningen en kamers krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit.

De kwaliteit van een woning wordt bepaald met het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een puntensysteem en werkt eenvoudig: iedere woning of kamer krijgt punten voor de kwaliteit. Bijvoorbeeld het aantal vierkante meters, het energielabel, de WOZ-waarde, welke voorzieningen er in de keuken aanwezig zijn en of er een tuin of balkon is. Deze punten tel je bij elkaar op. Het totale aantal WWS-punten – de kwaliteit van een woning dus – bepaalt de maximale huurprijs. Voor onzelfstandige woningen (zoals kamers) geldt een apart puntenstelsel: het woningwaarderings-stelsel voor onzelfstandige woningen (WWSO).

Nieuw: de middenhuursector 

Voor sociale huurwoningen, dat zijn woningen tot en met 143 punten, was het altijd al verplicht voor verhuurders om zich aan deze maximale huurprijs te houden. De Wet betaalbare huur zorgt ervoor dat er nu een nieuwe sector bijkomt waarvoor die verplichting ook geldt: de middenhuur. Dat zijn woningen met 144 tot en met 186 punten. Voorheen gold voor deze woningen geen vaste huurprijs en konden verhuurders vragen wat ze wilden. Door de regels ook te laten gelden voor deze sector komen er méér betaalbare woningen bij.

Woningen met 187 punten of meer vallen in de vrije sector. Hiervoor geldt geen maximale huurprijs.

Verhuurders moeten zich aan de regels houden

Huurders kunnen naar de Huurcommissie stappen en proberen een lagere huur af te dwingen. Nieuw is dat verhuurders per 1 januari 2025 ook een boete van de gemeente kunnen krijgen als ze zich niet aan de regels houden.

De wet geldt voor alle huurcontracten die getekend zijn op of na 1 juli 2024

De wet geldt voor alle nieuwe huurcontracten die zijn getekend op of na 1 juli 2024 en van woningen tot en met 186 punten. Dat betekent dat verhuurders van deze woningen zich moeten houden aan de maximale prijs volgens het WWS. Daarnaast zijn verhuurders verplicht om per 1 januari 2025 bij het begin van de huur duidelijk te maken hoeveel punten een woning of kamer heeft.

Soms geldt de wet ook voor bestaande huurcontracten

Bij woningen tot en met 143 punten verandert er soms ook iets voor bestaande contracten. Klopt de huur nu niet met het puntenaantal, dan moet de verhuurder de huur verlagen*. Let op: dit geldt ook voor woningen van particuliere verhuurders, studentenkamers en andere onzelfstandige woonruimtes.

*in sommige gevallen geldt hierbij een overgangsregeling van één jaar.

Weten wat de Wet betaalbare huur voor jou betekent?

Lees meer informatie voor bestaande huurders, nieuwe huurders en verhuurders of bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.