Wooncoöperaties in Kamerbrieven

De kamerbrieven van 4 juli 20189 november 2020 en 8 februari 2023 geven inzicht in de acties en maatregelen die vanuit het ministerie zijn gedaan om de wooncoöperatie te bevorderen.

Specifiek gaat het onder andere om deze zaken:

  • De ontwikkeling van bruikbare tools voor initiatieven
  • In april 2020 gestarte pilots
  • Het bevorderen van kennisdeling, ook met de buitenwereld
  • De handreiking voor beheercoöperaties
  • Het onderzoek naar zaken die van belang zijn bij de financiering van wooncoöperaties 

Daarnaast is internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de rol van wooncoöperaties in vijf Europese landen. De brief over de resultaten van het onderzoek en het rapport zijn op 21 juni 2021 naar de Tweede Kamer gezonden.

De brief over Aanpak wooncoöperaties is op 8 februari 2023 naar de Tweede Kamer gezonden.