Financiering van wooncoöperaties

Eén van de knelpunten bij de oprichting van een wooncoöperatie is het rond krijgen van de financiën. Daarom is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan om een beter beeld te krijgen van specifieke regels van banken en bestaande regelingen voor wooncoöperaties en wat dit voor hen betekent.

Finance Ideas heeft het onderzoek gedaan, waarbij de doelgroep als bedoeld in de Woningwet en de pilots als uitgangspunt werd genomen. Daarnaast is door hen een model opgesteld om initiatieven al in een vroeg stadium te helpen inzicht te krijgen in hun financiële (on)mogelijkheden.  Het model geeft initiatieven ook inzicht in financieringsmogelijkheden en helpt bij het opstellen van een haalbaarheidsplan.

Er zijn ook diverse stimuleringsregelingen die initiatieven extra kunnen ondersteunen. Het ministerie van VWS zette de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg op voor de financiering van initiatieven voor ouderen. Ook ondersteunen diverse gemeenten en provincies wooncoöperaties voor specifieke doelgroepen.

Wooncoöperaties die hun huurwoningen van woningcorporaties kopen, vallen vanaf 1 januari 2021 onder het regime van overdrachtsbelasting voor particuliere kopers (van 2%). Overige aankopen vallen onder het reguliere tarief van 10,4%.