Handreikingen Woningwet per 2022

Waar maak je lokaal prestatieafspraken? En wat kan een woningcorporatie doen aan de leefbaarheid in een wijk waar ze vastgoed bezit? De Woningwet geeft de wettelijke kaders voor het antwoord op dit soort vragen. Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Om professionals op weg te helpen, komen er in 2022 negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. U vindt ze op deze pagina!