Handreikingen Woningwet voor professionals

Waar moet je op letten als je aan de slag gaat met het maken van prestatieafspraken? En wat kan een woningcorporatie doen aan de leefbaarheid in een wijk waar ze vastgoed bezit? De Woningwet geeft de wettelijke kaders voor het antwoord op dit soort vragen.  Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Om professionals op weg te helpen, komen er negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. De eerste drie handreikingen over toewijzen, presentatieafspraken en leefbaarheid zijn vanaf vandaag beschikbaar.

In totaal verschijnen negen handreikingen die de Woningwet in de dagelijkse praktijk brengen. Handig voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenteambtenaren, huurdersorganisaties en andere woonprofessionals die met de Woningwet werken. De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met Aedes, de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).    

Inhoud en opbouw

Elke handreiking bevat een samenvatting over het thema, biedt overzicht in de geldende regels, naleving en een overzicht van bronnen of een naslagwerk voor meer informatie. De ruimte die de Woningwet biedt staat centraal en ook waar professionals op moeten letten bij de uitvoering van de wet en de daarbij behorende regelgeving en beleidsregels. 

De volgende handreikingen worden in de loop van dit jaar gepubliceerd:

  • Verkoopregels
  • Maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed
  • Interne governance
  • Zorgvastgoed (o.a. intermediaire verhuur)  
  • Middensegment verhuur / sociale koop 
  • Verduurzaming