Nieuwe ronde Woningbouwimpuls voor meer betaalbare woningen

Het loket voor de vijfde ronde van de Woningbouwimpuls (WBI) is open. Gemeenten kunnen tot en met 31 maart 2023 projecten indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is € 250 miljoen incl. btw beschikbaar.

De WBI is bedoeld voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen of het vergroten van de betaalbaarheid van woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Bij aanmelding vóór 20 maart 2023 krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag. Daarna is er dus nog tijd om de aanmelding te verbeteren en opnieuw in te dienen. In juni 2023 wordt bekend gemaakt welke projecten een bijdrage krijgen.

Kleinere gemeentes ook in aanmerking

In deze vijfde ronde kunnen gemeenten afzonderlijk of samen met andere gemeenten een aanvraag indienen. Kleinere gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op de lijst van gemeenten op de website van het RVO, kunnen een aanvraag doen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van minimaal 500 woningen. Ook kan een aanvraag worden ingediend voor projecten met een programmatische aanpak, waarbij meerdere kleine projecten versnipperd over een groter gebied worden samengevoegd. Hierdoor komen ook kleinere gemeenten in aanmerking voor de WBI, mits ze voldoen aan de voorwaarden van samenhang.

Meer betaalbare woningen

De eerste vier rondes van de WBI leveren in totaal 164.732 nieuwe woningen, waarvan het merendeel betaalbaar (65%). Veel projecten hebben daarnaast speciale aandacht voor woningen voor starters, senioren, studenten en andere aandachtsgroepen. De projecten die een bedrag hebben gekregen zijn verdeeld over het land.

In Nederland is een groot tekort aan woningen: tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de WBI draagt het ministerie van BZK/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen. In deze kabinetsperiode is in totaal € 1,25 miljard bestemd voor de WBI.

Lees meer over de Woningbouwimpuls en het indienen van een project op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).