Vierde ronde Woningbouwimpuls: 29 aanvragen ingediend

Het loket voor de vierde ronde van de Woningbouwimpuls is gesloten. Er zijn in totaal 29 aanvragen ingediend met een waarde van ongeveer € 170 miljoen, inclusief btw. De komende weken buigt de Toetsingscommissie zich over de beoordeling van de aanvragen. Eind 2022 wordt bekend gemaakt welke projecten een bijdrage krijgen. De Woningbouwimpuls helpt gemeenten om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen of het vergroten van de betaalbaarheid van de woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Bouw reeds gestart

De vraag naar (betaalbare) woningen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, vooral in stedelijke regio’s. Maar de bouw van woningen is achtergebleven. Het kabinet heeft sinds 2019 met de Woningbouwimpuls geld vrijgemaakt voor versnelling van de bouw van betaalbare woningen in regio’s waar de schaarste het grootst is. De eerste drie rondes van de Woningbouwimpuls, waarvoor € 1 miljard euro beschikbaar was gesteld, dragen bij aan de (versnelde) bouw van totaal 139.964 nieuwe woningen, waarvan het merendeel betaalbaar (65%).

De monitor Woningbouwimpuls toont de voortgang van deze projecten. In 2021 is de bouw van 1.046 woningen gestart, tot aan september 2023 start de bouw van de overige projecten. 

Bekijk hier de projecten die zijn gestart met bouwen.