Toolkit communicatie voor gemeenten en brancheorganisaties

Vanaf 1 juli 2024 geldt de Wet betaalbare huur. Deze wet maakt in veel gevallen een eind aan te hoge huren. In deze toolkit staan diverse communicatiemiddelen, bedoeld voor gemeentes en andere organisaties die over deze wet willen communiceren. Denk aan nieuwsberichten, een explainer video en posts voor social media. 

Over de toolkit  

In deze toolkit staan visuele en tekstuele communicatiemiddelen en video’s die u kunt inzetten om de nieuwe Wet betaalbare huur onder de aandacht te brengen. Bij ieder middel staat een korte beschrijving – inclusief voorbeeld – hoe u het middel kunt inzetten. Alle middelen verwijzen naar ismijnhuurteduur.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Doelgroepen 

De belangrijkste doelgroepen voor de campagne zijn huurders, studenten (kamerhuurders) en verhuurders. Voor elke doelgroep zijn aparte middelen beschikbaar.  

Afzenderschap  

De toolkit is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van de meeste middelen is zowel een variant met als zonder het Rijkslogo beschikbaar.