Rekenmodel flexwonen

Met het gestandaardiseerde rekenmodel krijgen alle betrokken partijen inzicht in de financiële effecten van de exploitatie van verplaatsbare woningen in verschillende scenario’s voor verplaatsing.

In de ZIP-map zijn het reken-/exploitatiemodel en een toelichting op het model te vinden.