Flexwonen integraal onderdeel versnellingstafels, ondersteuning flexwoonprojecten gaat onverminderd door

Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting geïnstalleerd door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Taskforce bestaat uit een commissie en een uitvoeringsorganisatie. Per 24 november 2023 was de Commissie Versnelling Tijdelijke Huisvesting klaar met haar opdracht. Voorzitter Nicole Maarssen blijft zich inzetten voor verplaatsbare woningen door plaats te nemen aan de Landelijke Versnellingstafel voor versnelling woningbouw. De Uitvoeringsorganisatie blijft echter onverminderd doorgaan met ondersteuning voor de versnelling van de realisatie van tijdelijke huisvesting.

De Commissie, bestaande uit Nicole Maarsen, Rob Haans en Harriët Tiemens, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een extra impuls voor de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting. Hiervoor bracht de commissie strategisch advies uit voor het verder ontwikkelen van de aanpak en het behalen van de doelstellingen met betrekking tot flex- en transformatiewoningen, het mobiliseren van belanghebbenden, het onderzoeken van bredere toepassingen van de aanpak, en het signaleren van knelpunten in wetgeving, financieel instrumentarium en beleid.

Nicole Maarsen: “ik kijk terug op een dynamische periode waarin we met vereende krachten de gemeenten, woningcorporaties en de markt in beweging hebben gebracht. Met veel plezier neem ik zitting aan de Landelijke Versnellingstafel om te zorgen dat de kennis en ervaring die we met flexwonen hebben opgedaan en de werkwijze die we hebben ontwikkeld ook daar kan worden gebruikt. Op deze manier waarborgen we dat flexwonen een integraal onderdeel is van de landelijke woningbouwopgave.”

Roel Vollebregt, voorzitter van de Uitvoeringsorganisatie: “De afgelopen tijd heeft de Commissie, samen met de Uitvoeringsorganisatie, de versnelling van de realisatie van flexwoningen aangewakkerd en laten zien dat het één van de oplossingen is voor het woningtekort in Nederland. In lijn met onze opdracht  blijven we als Uitvoeringsorganisatie ruim 200 projecten met flexwoningen ondersteunen.”

Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnellen Tijdelijke Huisvesting: “Wij zijn de Commissie dankbaar voor het werk wat zij hebben geleverd. De uitdagende woningopgave kunnen wij alleen realiseren als alle partijen binnen de volkshuisvesting de handen ineen slaan. De Commissie heeft een belangrijke bijdrage geleverd om een brug te slaan tussen gemeenten, corporaties en andere investeerders. Het binnenhalen van de kennis die bij gemeenten en corporaties aanwezig is, heeft een goed inzicht gegeven wat er nodig is om te versnellen. Zeker bij een relatief nieuwe bouwvorm met innovatieve, modulaire en verplaatsbare woningen heb je die kennis hard nodig.”

Ondersteuning Uitvoeringsorganisatie gaat onveranderd door

De Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting zet alle activiteiten voort. Zij blijft de versnelling van projecten ondersteunen op juridisch, financieel en procedureel vlak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties doet dit met bestuurlijke afspraken met verantwoordelijke woningbouwcorporatie- en gemeentebestuurders en andere betrokken partijen om deze projecten een extra zet te geven. Woningcorporaties en gemeenten zien in toenemende mate dat de realisatie van verplaatsbare woningen een effectieve, snelle en betrouwbare manier is om betaalbare huisvesting te realiseren.

Wil je ook gebruik maken van ondersteuning in het realiseren van flexwonen, neem dan contact op of meld je project aan.