Overzicht ‘Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen’ nu beschikbaar

Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Om hierbij te helpen, publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een actueel overzicht van mogelijkheden, ondersteuning en regelingen. Het overzicht geeft dertien inspirerende mogelijkheden om op (korte) termijn woonruimte aan de woningvoorraad toe te voegen. In deze versie staan vooral statushouders centraal.

In het overzicht staan alle bestuurlijke instrumenten waarmee gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het huisvesten van aandachtsgroepen, maar ook provincies en woningcorporaties, mee aan de slag kunnen. Naast de dertien mogelijkheden bevat het overzicht onder meer:

  • Informatie over ondersteuningsmogelijkheden en subsidies
  • Handige links naar bijvoorbeeld websites, onderzoeken en kamerbrieven
  • Verwijzingen naar beschikbare expertteams
  • Verwijzingen naar beschikbare regelingen voor financiële ondersteuning

Het overzicht is te vinden via deze link en wordt regelmatig geüpdatet met de meest actuele regelingen.

Aandachtsgroepen

Voor steeds meer mensen is het moeilijk een passende woning te vinden. De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor ‘aandachtsgroepen’ vaak vergaande gevolgen. Het zijn mensen in een kwetsbare situatie die vaak afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding of hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die dak- en thuisloos zijn, mensen die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling, statushouders en mensen met sociale of medische urgentie. Op dit moment doen al deze aandachtsgroepen samen met andere woningzoekenden tegelijkertijd een beroep op de schaarse betaalbare woningen. De komende jaren blijft dit een grote uitdaging.