Aanmelden voor de garantie

Voor het verwerken van de aanvragen voor de financiële herplaatsingsgarantie heeft het Rijk een loket ingericht. Investeerders kunnen via het aanvraagformulier een aanvraag indienen voor de financiële herplaatsingsgarantie. Wanneer het ingediende project voldoet aan de voorwaarden zal het Rijk besluiten tot het afgeven van een garantie aan de investeerder.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de garantie, het aanvraagproces en het aanvraagformulier zijn terug te vinden in de FAQ financiële herplaatsingsgarantie. Verder kunt u hier een voorbeeld aanvraagformulier inzien, hier een voorbeeld van een gemeentelijke beschikking die gemeenten dienen af te geven in het kader van de FHG en hier een voorbeeld van een beschikking die het Rijk aan u zal verstrekken na succesvolle beoordeling van uw aanvraag.

Aanmeldproces