Financiële herplaatsingsgarantie

Eind 2022 zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. De garantie biedt investeerders (doorgaans een woningcorporatie) meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor de herplaatsingsgarantie 220 miljoen euro beschikbaar gesteld.   

Toelichting op de voorwaarden en rekenhulp

De Toelichting op de Voorwaarden is een eerste uitwerking van de contourennota financiële herplaatsingsgarantie. De toelichting gaat in op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deelname, voorwaarden voor een beroep op de FHG en voorwaarden voor de berekening van uitkering. De visual voorziet in een overzicht van de toelichting in één oogopslag. Naast de toelichting stelt het Rijk een rekenhulp beschikbaar waarmee investeerders een berekening kunnen maken van de financiële effecten van de garantie.

Met de Toelichting op de Voorwaarden en de rekenhulp stelt het Rijk investeerders en gemeenten in staat om in te schatten wat de garantie betekent voor flexwoonprojecten. Zo kunnen betrokken partijen het effect van de garantie meewegen bij de planontwikkeling en investeringsbeslissingen.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de garantie, het aanmeldproces en het aanmeldformulier zijn terug te vinden in de FAQ financiële herplaatsingsgarantie.

Aanmelden en meer informatie

Klik op onderstaande groene knop voor het aanmelden voor de financiële herplaatsingsgarantie en voor meer informatie over dit proces.