AM en ABN AMRO pakken voortrekkersrol: samen flexwoningen realiseren

ABN AMRO en gebiedsontwikkelaar AM gaan samen flexwoningen realiseren. Dat hebben zij vastgelegd in een intentieovereenkomst op de Provada“Omdat schaalvergroting belangrijk is om echt impact te kunnen maken, is de inzet wat ons betreft het maximale aantal woningen.”

Vergroot afbeelding
Beeld: Rock Acket

De flexwoningen van AM en ABN AMRO verrijzen specifiek op locaties die nog niet direct ontwikkeld kunnen worden voor reguliere woningbouw. Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “Het is ons er in eerste instantie om te doen dat we iets in beweging zetten. Boter bij de vis. Want we kunnen lang over de woningnood blijven praten, maar daar lossen we de schaarste op de woningmarkt niet mee op.” Bas Rutten, Head of Commercial Real Estate – Hotels – Leisure ABN AMRO vult aan: “Door de financiering van flexwoningen kunnen we een bijdrage leveren aan het sneller invullen van de grote vraag naar betaalbare woningen.”

Bijkomend effect van hun gezamenlijke inzet is, zo hopen beide bedrijven, dat andere partijen ook aanhaken. En ze gezamenlijk nog meer betaalbare woningen kunnen realiseren voor het middensegment. De samenwerking tussen ABN AMRO en AM sluit volledig aan bij de doelstellingen van de Taskforce Versnellen Tijdelijke Huisvesting van het ministerie van BZK. Deze taskforce is in het leven geroepen om de ontwikkeling en realisatie van tijdelijke huisvesting te versnellen en zo de dringende woningnood aan te pakken.

Bas Rutten van ABN AMRO en Ronald Huikeshoven van AM vertellen aan de hand van een aantal vragen meer over hun unieke samenwerking. 

Vergroot afbeelding
Links Ronald Huikeshoven (AM), rechts Bas Rutten (ABN AMRO)

Hoe is jullie samenwerking ontstaan?

Bas: “Wij hebben eind 2022 klimaatplannen voor de verschillende sectoren gepresenteerd. Plannen die in lijn zijn met de route die we binnen de bank hebben uitgestippeld om CO2 neutraal te zijn in 2050. Een onderdeel van deze klimaatplannen is investeren in het product ‘sustainable living’, in de vorm van flexwoningen. Woningen die biobased gebouwd zijn en snel op locatie kunnen worden neergezet en hergebruikt op een andere locatie, waardoor zo min mogelijk CO2 gebruikt wordt. De doorlooptijd van de reguliere bouw van nieuwe woningen is zeven jaar. Met deze flexwoningen overbruggen we de tijd dat er nog niet gewoond kan worden op bouwlocaties. We zochten een partner met ervaring in de woningmarkt, en een partij waar we een goede relatie mee hebben. Dat was AM.”

Ronald: “Wij bleken onafhankelijk van elkaar met hetzelfde thema bezig te zijn. De grote vraag naar woningen is een belangrijke maatschappelijke opgave. AM is een maatschappelijk gedreven gebiedsontwikkelaar die graag een bijdrage levert  aan een oplossing. Met ABN AMRO als partner kunnen we onze vastgoedkennis bundelen met hun financiële kennis. Daarbij is  ABN AMRO een grote naam in de markt, wat kan helpen om andere partijen aan te laten haken.”   

Willen jullie met deze samenwerking een voorbeeld zijn voor andere partijen?


Ronald:” Absoluut. We hebben heel nadrukkelijk gezegd dat we openstaan voor andere partijen die aan willen sluiten. Dat het dus niet exclusief is, maar we slechts de kar trekken. We zetten onze schouders eronder en laten als twee gerenommeerde partijen zien dat we ervoor gaan en erin geloven. En daarmee hopen we inderdaad een voorbeeldfunctie te vervullen.”

Bas: “We bedienen slechts een klein deel van de totale markt met onze plannen, maar het is belangrijk te laten zien dat je op korte termijn resultaten kan bereiken. De flexwoningen worden neergezet op locaties die uiteindelijk ontwikkeld gaan worden met vaste, traditionele woningen. Het is zonde om een bouwlocatie leeg te laten staan. Dat terwijl er zo’n grote vraag is naar woningen in het middenhuur segment, onder andere onder starters en statushouders.”

Hebben jullie al een plek in Nederland op het oog?

Bas: “We hebben nu drie ontwikkellocaties van AM geselecteerd waar we willen starten. Daarbij hebben we de medewerking nodig van de verschillende gemeentes en andere partijen, waar nog wat werk in gaat zitten. Werk waar AM gelukkig vaker mee te maken heeft gehad en dus meer vanaf weet.”  

Ronald: ”Welke drie plekken dat zijn, dat kunnen we nu nog niet prijsgeven, omdat we nog in gesprek zijn. Wat ik wel kan zeggen is dat we als bedrijf veel geschikte ontwikkellocaties over het land verspreid hebben, waar we in het gunstigste scenario tussen kunnen rouleren met de flexwoningen. Als een continue stroom van verplaatsbare woningen.” 

Is er een concreet aantal flexwoningen afgesproken?

Bas: “Nee dat nog niet, maar ik zou zeggen hoe meer hoe beter. Maar omdat schaalvergroting belangrijk is om echt impact te kunnen maken, is de inzet wat ons betreft het maximaal aantal woningen. Want twee woningen in een weiland neerzetten daar maken we het verschil niet mee.”

Ronald: ”Daar sluit ik me bij aan. Het zal bij ons wel om de grote aantallen gaan, niet om twee, vier, zes of acht woningen. Substantieel bijdragen is de insteek.”

Blijven jullie betrokken bij de keuze van de bewoners van de flexwoningen?

Bas: “Onze doelgroep is heel duidelijk middenhuur. Niet de sociale woningbouw, want daar richten de woningcorporaties zich al op, en ook niet de hoge huur want daar zit het grootste maatschappelijke probleem niet.”

Ronald: “Als jij als partij middenhuur woningen op de markt brengt, dan melden op dit moment de huurders zich vanzelf. We kunnen ons voorstellen dat we inspelen op bepaalde doelgroepen, zoals de dienstverleners en dan heb ik het over leraren, politieagenten en zorgverleners, en voor hen een speciale regelingen treffen.”

Hoelang gaat het duren voordat de eerste flexwoningen ergens in Nederland staan?

Ronald: “De doelstelling is in 2024 de eerste flexwoningen te plaatsen. Of het gaat lukken om het tempo erin te houden en dan ook nog met de substantiële schaalvergroting te werken die we voor ogen hebben, dat moeten we nog zien. Dat is eigenlijk wel de grootste uitdaging.”

Bas: ”We willen allemaal zo snel mogelijk de woningen neerzetten, maar zijn daarbij afhankelijk van gemeenten en andere partijen. Dan is het fijn dat je samenwerkt met een ontwikkelpartij die de klappen van de zweep kent. Zij doen hun best met hun expertise en wij proberen aan de andere kant met kapitaal een versnelling aan te brengen, dat is dan weer onze rol en expertise. En samen gaan we voor de eerste flexwoningen in 2024!”