Over Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partijen binnen de volkshuisvesting die samenwerken met gemeenten en/of provincies bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting. De Taskforce is eind mei 2022 aangesteld door Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en heeft als doel om door ondersteuning flexwoningen te realiseren.

Sinds de aanstelling van de Taskforce is veel informatie verzameld in wat de belemmeringen en obstakels zijn bij de versnelde realisatie van verplaatsbare woningen. Samen met betrokken partijen richt de Taskforce zich op het adresseren hiervan om de versnelling te realiseren. Om dit te bereiken, focust de Taskforce op het:

  • Verder ontwikkelen van de aanpak voor de versnelling van realisatie van flex- en transformatiewoningen.
  • Bereiken van de doelstelling van 37.500 flex- en transformatiewoningen.
  • In beweging krijgen en houden van gemeenten, provincies, woningcorporaties, woningmarktpartijen en andere partijen via bestuurlijke contacten om projecten te initiĆ«ren en te realiseren.
  • Standaardiseren om de aanpak om flex- en transformatiewoningen te realiseren.
  • Aanjagen van versnelling, de rol van ambassadeurschap en het zijn van een onafhankelijk klankbord voor de markt en de overheid.
  • Signaleren wanneer wetgeving, instrumentarium of beleid knelt met het versneld realiseren van flex- en transformatiewoningen.

Aanmelden ondersteuning flexwoningproject

Klik op onderstaande groene knop om een project aan te melden voor ondersteuning van de Taskforce en voor meer informatie over dit proces.