Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari 2022

In 2022 treden diverse nieuwe wetten of wijzigingen in werking. In dit artikel delen we puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wonen en verduurzaming van die ingaan in het nieuwe jaar.

De wijzigingen zijn onderverdeeld in diverse thema’s.

Huurprijzen

Huurtoeslag

Toewijzen huurwoningen en huurcontracten

Verhuurderheffing 2022

Koopsector

Verduurzaming van woningen

Bouwregelgeving