Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe projecten

Wanneer onduidelijk is of een project leidt tot negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden aangevraagd. Het uiteindelijke besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Hoe weet ik of ik een natuurvergunning moet aanvragen?

Met de AERIUS calculator is het mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel Natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,00 g/mol dan is er geen toestemming nodig op het gebied van stikstof in kader van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische toets is dat significante effecten zijn uitgesloten, is een natuurvergunning niet nodig.

Hoe weet ik of een natuurvergunning niet nodig is?

Met de AERIUS calculator is het mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel Natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,00 g/mol dan is er geen toestemming nodig op het gebied van stikstof (in kader van de Wet Natuurbescherming).

Een vergunning is niet nodig als een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische voortoets significante effecten uitsluit.

Wat kan ik doen als er toch een stikstofdepositie is?

Als er toch sprake is van stikstofdepositie die leidt tot mogelijke negatieve effecten kan gekeken worden of er mogelijkheden zijn om door middel van intern of extern salderen deze effecten weg te nemen. Mocht er na salderen nog steeds depositie zijn, kan gekeken worden of het stikstofregistratiesysteem of een ADC-procedure uitkomst biedt.

Zie ook deze visual voor meer informatie.

Waar kan ik hulp krijgen?

De helpdesk Stikstof helpt burgers, agrariërs en ondernemers met het beantwoorden van alle vragen over stikstof, vergunningverlening, AERIUS en Natura 2000. Zij zijn bereikbaar via deze website.

Voor gemeenten is het mogelijk om het Expertteam Woningbouw te vragen om ondersteuning. Het Expertteam helpt gemeenten bij vraagstukken rondom woningbouwprojecten, waaronder stikstof. Neem contact op met het Expertteam Woningbouw via deze website.