Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet.

Door veranderde omstandigheden - gestegen rente, gestegen bouwkosten en toegenomen bevolkingsgroei - wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Alleen als alle partijen een stapje extra zetten, kunnen we de bouwproductie op gang houden. En door de inzet van extra maatregelen. Zo heeft minister De Jonge al een aantal maatregelen genomen om de bouw niet stil te laten vallen, waaronder de Startbouwimpuls.

Inmiddels is bekend welke gemeenten de Startbouwimpuls krijgen. 

RVO voert de regeling voor het ministerie uit.